Identyfikator artykułu : 00174066 / Ostatnia modyfikacja : 19.07.2019Drukowanie

Obraz z zewnętrznego wejścia wydaje się ciemniejszy.

  Jeśli obraz wydaje się ciemniejszy po wybraniu wejścia HDMI IN 1/2, do którego podłączone jest takie urządzenie, jak odtwarzacz Blu-ray Disc, system PS4 lub inna konsola do gier, prawdopodobnie konieczna jest korekta ustawień obrazu.

  Ustawienia obrazu i regulacja jasności

  Telewizor pozwala na niezależne wybieranie ustawień obrazu. Obejmuje to niezależną regulację jasności dla poszczególnych audycji (cyfrowych/analogowych) i zewnętrznych wejść (HDMI, komponentowego wideo i innych). Jeśli ustawiona jasność obrazu z zewnętrznego wejścia jest mniejsza od domyślnej, ekran będzie sprawiał wrażenie ciemniejszego.

  Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienie jasności obrazu z zewnętrznego wejścia.

  Zmienianie trybu obrazu w menu „Picture adjustment” (Regulacja obrazu)

  1. Naciskając przycisk Obrazna pilocie, wybierz wejście, z którego obraz wydaje się ciemniejszy.
  2. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  3. Wybierz opcję Picture adjustment (Regulacja obrazu).
  4. Zmień ustawienie Tryb obrazu, wybierając z listy żądany tryb.
  5. Jeśli obraz robi wrażenie ciemnego pomimo zmiany trybu obrazu, wyreguluj ustawienia Jasność, Kolor, Czujnik światła lub inne szczegółowe ustawienia z grupy Zaawansowane ustawienia, aby uzyskać żądaną jasność.

  Przywracanie wartości fabrycznych wszystkich ustawień obrazu

  Sprawdź, czy sytuacja poprawi się po przywróceniu fabrycznych ustawień jakości obrazu.

  1. Naciskając przycisk Obrazna pilocie, wybierz wejście, z którego obraz wydaje się ciemniejszy.
  2. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  3. Wybierz opcję Picture adjustment (Regulacja obrazu).
  4. Wybierz opcję Zaawansowane ustawienia.
  5. Wybierz opcję Zerowanie i naciśnij przycisk , aby wybrać menu Zerowanie. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
  6. W oknie Przywrócić ustawienia domyślne? wybierz opcję TAK.