Identyfikator artykułu : 00144324 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2018Drukowanie

Podłączenie przewodu MHL powoduje samoczynne przełączenie się wejścia w telewizorze

  Telewizor ma ustawienie Zmiana wejścia audio (MHL). Umożliwia ono automatyczne przełączenie na wykryte wejście Mobile High-Definition Link (MHL) bez względu na to, jaki materiał jest aktualnie odtwarzany na telewizorze.

  Sposób sprawdzania i zmieniania ustawienia MHL opisano poniżej.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Zewnętrzne wejścia lub opcję Zewnętrzne wejścia znajdującą się w kategorii TV.
  4. Wybierz opcję BRAVIA Sync.
  5. Wybierz opcję Zmiana wejścia audio (MHL).
  6. Wybierz ustawienie Wł. lub Wył..