Identyfikator artykułu : 00284804 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Brak pamięci w telewizorze Sony? Jak zwolnić pamięć w telewizorze

  Telewizory Sony przechowują różnego rodzaju dane, takie jak ostatnio używane aplikacje, pamięć podręczną, dane aplikacji, informacje potrzebne do aktualizacji oprogramowania itp. Dzięki temu przy przełączaniu aplikacji nie czekasz na ich wczytanie, możesz wznowić oglądanie serialu od miejsca, w którym został zatrzymany itp. Niestety, każdy telewizor na świecie ma ograniczoną pojemność pamięci. Aby zwolnić pamięć w telewizorze, wykonaj poniższe czynności.

  Jak zwolnić pamięć w telewizorze Sony

  Oto kilka sposobów na zwolnienie pamięci w telewizorze:

  1. Zarządzaj aplikacjami w telewizorze (np. odinstaluj nieużywane aplikacje, zamknij nieużywane aplikacje działające w tle, wyczyść pamięć podręczną i dane aplikacji)
  2. Zwolnij pamięć w telewizorze, przenosząc zawartość na zewnętrzny nośnik (np. dysk USB)
  3. Przywróć ustawienia fabryczne telewizora.

  Jaką pojemność ma pamięć telewizora Sony z platformą Google TV / Android TV?

  Telewizor Sony jest fabrycznie wyposażony w pewną ilość pamięci, ale faktycznie dostępna pojemność zależy od wymogów systemu operacyjnego i zainstalowanego oprogramowania.

  Ilość pamięci zajmowanej obecnie przez aplikacje, filmy lub zdjęcia można sprawdzić w następujący sposób (dokładna procedura zależy od modelu telewizora):

  1. Naciśnij przycisk HOME lub Szybkie ustawienia na pilocie.
  2. Dalsze kroki zależą od modelu telewizora:
   • Wybierz kolejno opcje [Ustawienia] à [System] à [Pamięć] à [Pamięć wewnętrzna]
   • Wybierz kolejno opcje [Ustawienia] à [Pamięć i Resetowanie] à [Pamięć] lub [Wewnętrzna pamięć współdzielona] à [Dostępna]

  Wewnętrzna pamięć współdzielona

  Dalsze informacje można znaleźć na w następujących artykułach:


  Zarządzaj aplikacjami w telewizorze

  Jeśli w telewizorze zainstalowane są aplikacje lub gry, których już nie używasz, usuń je, aby zwolnić pamięć na nową zawartość.

  Jeśli występują problemy z określoną aplikacją, ich rozwiązywanie najlepiej jest zacząć od wyczyszczenia pamięci podręcznej lub wyczyszczenia danych aplikacji. O ile czyszczenie pamięci podręcznej usuwa tymczasowe dane (np. miniatury lub ulubione filmy z YouTube), czyszczenie danych aplikacji powoduje usunięcie wszystkich ustawień i przywrócenie aplikacji do stanu z momentu instalacji.

  Wszystkie informacje na temat zarządzania aplikacjami w telewizorze Sony znajdziesz w następujących artykułach:


  Jak zwiększyć ilość pamięci i przenieść aplikacje z telewizora na nośnik USB

  Pewne modele telewizorów z platformą Android TV / Google TV pozwalają przenosić pobrane aplikacje do urządzenia pamięci masowej USB i w ten sposób zwiększać ilość dostępnej pamięci. Więcej informacji podano w poniższych artykułach.


  Jeśli pojawi się komunikat o braku pamięci

  Jeśli pamięć telewizora jest pełna, przy próbie pobrania nowej aplikacji pojawi się informacja o niewystarczającej ilości pamięci i prośba o usunięcie nieużywanych już aplikacji lub treści.

  Jeśli telewizor zawiesi się, wyłącz go i włącz na nowo, aby opróżnić pamięć systemową. Jeśli telewizor nie włącza się, spróbuj go zresetować. Na zakończenie wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby zwolnić pamięć.


  * Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC.