Identyfikator artykułu : 00279457 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Jak pobierać i instalować aplikacje na telewizory z platformą Android TV lub Google TV i jak rozwiązywać ewentualne problemy

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Telewizor z platformą Android TV lub Google TV pozwala na znacznie więcej niż proste oglądanie telewizji. Umożliwia — tak jak smartfon — instalowanie aplikacji firm zewnętrznych, takich jak dostawcy usług, organizacje czy studia gier. W tym artykule pokrótce objaśniamy, jak pobierać aplikacje, zarządzać nimi i rozwiązywać ewentualne problemy. Całą nawigację opisaną w tym artykule wykonuje się przy użyciu strzałek na pilocie. Każdą czynność (OK, wprowadzanie) wykonuje się, naciskając przycisk pośrodku między strzałkami.

  Aby szybko przejść do odpowiedniego akapitu, możesz nacisnąć lub stuknąć jedno z następujących pytań:


  Jak pobierać aplikacje do telewizora z platformą Android TV lub Google TV?

  Aplikacje możesz pobierać, przechodząc do serwisu Google Play Store w telewizorze z platformą Android TV lub Google TV. Serwis Google Play Store to miejsce, w którym znajdziesz wszystkie aplikacje przeznaczone na telewizory z platformą Android TV lub Google TV. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji w serwisie Google Play Store, być może aplikacja ta nie istnieje lub jest obecnie niedostępna w wersji na platformy Android TV i Google TV. Bardzo możliwe, że aplikacja na smartfon nie ma swojego odpowiednika przeznaczonego na platformę Android TV lub Google TV. W takim przypadku rozwiązaniem może być przesyłanie zawartości.

  Pobieranie aplikacji do telewizora z platformą Android TV

  1. U góry ekranu głównego znajduje się kilka kart: SzukajWidok głównyOdkrywaj i Aplikacje. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, przejdź do karty Aplikacje.
  2. Przechodząc w dół karty Aplikacje, przed dojściem do listy z kafelkami aplikacji, zobaczysz przycisk otwierający serwis Google Play Store. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do serwisu Google Play Store.
  3. W serwisie Google Play Store pojawiają się przykłady popularnych aplikacji, ale możesz też skorzystać z funkcji wyszukiwania u góry ekranu. Naciśnij przycisk OK, użyć wyszukiwania głosowego, lub przejdź w prawo, aby włączyć wyszukiwanie z użyciem klawiatury.

  Wyszukiwanie aplikacji przy użyciu funkcji wyszukiwania głosowego lub wyszukiwania z użyciem klawiatury jest także możliwe z poziomu ekranu głównego, bez użycia karty Aplikacje. Jeśli aplikacja jest dostępna, pojawią się wyniki wyszukiwania w serwisie Google Play Store i możliwość natychmiastowego pobrania aplikacji.

  Pobieranie aplikacji do telewizora z platformą Google TV

  1. U góry ekranu głównego znajduje się kilka kart: SzukajWidok głównyAplikacje i Biblioteka. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, przejdź do karty Aplikacje.
  2. Na początku karty Aplikacje znajduje się wiersz z zainstalowanymi Aplikacjami. Pod nim jest pasek wyszukiwania, który pozwala wyszukiwać aplikacje i gry. Możesz także przeglądać pewne kategorie aplikacji.

  Alternatywnie możesz nacisnąć przycisk wyboru wejścia na pilocie (). Możesz dodawać aplikacje do menu wejść, przechodząc na prawo i wybierając je z listy. Jedną z takich aplikacji jest Google Play Store. W ten sposób aplikacja Google Play Store stanie się szybko dostępna z menu wejść.
  Możesz wreszcie wyszukiwać aplikacje przy użyciu funkcji wyszukiwania głosowego lub wyszukiwania z użyciem klawiatury z poziomu ekranu głównego, bez użycia karty Aplikacje. Jeśli aplikacja jest dostępna, pojawią się wyniki wyszukiwania w serwisie Google Play Store i możliwość natychmiastowego pobrania aplikacji.


  Dlaczego nie mogę znaleźć aplikacji albo dlaczego są one niedostępne? Skąd wiedzieć, czy telewizor z platformą Android TV lub Google TV obsługuje określoną aplikację?

  Są dwa główne powody, dla których nie można odnaleźć lub użyć aplikacji: dostępność i lokalizacja. „Lokalizacja” może w tym przypadku oznaczać kraj, region, a nawet terytorium.

  Po pierwsze, usługodawca nie zawsze wprowadza aplikację na dany rynek. Możliwe, że aplikacja na smartfon nie ma (jeszcze) odpowiednika przeznaczonego na platformę Android TV lub Google TV. Firma Google zamieszcza w Internecie listę aplikacji zgodnych z platformą Android TV.

  Po drugie, ważna jest także Twoja lokalizacja (kraj, region, terytorium). Pewne aplikacje są dostępne tylko w określonych krajach lub regionach. Jeśli jednak dostawca aplikacji zdecyduje się pewnego dnia na rozszerzenie ich wsparcia, staną się one dostępne w kolejnych krajach. Jak widać, jest to dość skomplikowane. W przypadku wątpliwości najlepiej jest skontaktować się z usługodawcą i poszukać informacji o obsługiwanych krajach na jego stronie internetowej.


  Zarządzanie aplikacjami w telewizorze z platformą Android TV lub Google TV

  Skoro umiemy już instalować aplikacje w telewizorze, pora nauczyć się w prosty sposób ich używać i nimi zarządzać. Przyjrzyjmy się minimenu Aplikacje.

  Minimenu Aplikacje

  Każda aplikacja ma swoje minimenu, które pozwala wykonać kilka czynności. Przemieść wskaźnik na aplikację (tak jak w celu jej otwarcia) i naciśnij długo przycisk OK na pilocie. Jeśli aplikacja przypadkowo się otworzy, przycisk OK był naciśnięty za krótko, ponieważ powinno pojawić się menu podręczne:

  Minimenu na platformie Android TV

  • Otwórz
  • Przenieś
  • Dodaj do ulubionych
  • Informacje
  • Odinstaluj

  Minimenu na platformie Google TV

  • Przenieś
  • Otwórz
  • Wyświetl szczegóły

  Dodawanie aplikacji w telewizorze do menu szybkiego wyboru Ulubione

  Telewizor z platformą Android TV

  • Na ekranie głównym znajduje się baner z Twoimi ulubionymi aplikacjami. Jest to pasek szybkiego wybierania.
  • Przejdź w prawo do znaku „+”. Naciśnij przycisk OK, aby dodać nowe aplikacje do paska szybkiego wybierania.

  Aplikację można też dodać do Ulubionych przy użyciu minimenu aplikacji.

  Telewizor z platformą Google TV

  Pod paskiem Polecane na ekranie głównym znajduje się pasek szybkiego wyboru „Twoje aplikacje”. Przejdź na prawo i wybierz przycisk „Zobacz wszystkie”. Możesz przenosić aplikacje w tej siatce i zmieniać miejsce ich wyświetlania.

  Przenoszenie aplikacji telewizora w obrębie menu Ulubione i ekranu aplikacji

  Dotyczy to zarówno telewizorów z platformą Android TV, jak i Google TV

  1. Przemieść wskaźnik na aplikację (tak jak w celu jej otwarcia) i naciśnij długo przycisk OK na pilocie, aby otworzyć minimenu aplikacji.
  2. Wybierz opcję „Przenieś” i przemieść kafelek aplikacji w żądane miejsce.
  3. Aby przerwać przemieszczanie aplikacji, naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.

  Jak zaktualizować aplikację w telewizorze z platformą Android TV lub Google TV?

  Generalnie nie ma potrzeby ręcznego aktualizowania aplikacji. Jeśli telewizor z platformą Android TV lub Google TV jest połączony z Internetem, będzie automatycznie aktualizował aplikacje, gdy usługodawca wyda nową wersję. Jeśli telewizor jest połączony z Internetem, aplikacje powinny mieć najnowszą wersję.

  Firma Google aktualizuje aplikacje stopniowo, istnieje więc możliwość, że Twój telewizor jeszcze nie otrzymał niedawno wydanej aktualizacji. W takim przypadku można ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji:

  • Android TV: przejdź do karty Aplikacje i otwórz serwis Google Play Store.
  • Google TV: przejdź do serwisu Google Play Store przy użyciu wyszukiwania głosowego lub menu wejść.

  Kiedy pojawi się serwis Google Play Store, możesz wybrać opcję Zarządzanie aplikacjami i grami. Jest ona ukryta pod ikoną konta Google w prawym górnym rogu. Pod ikoną konta Google znajdziesz opcję Zarządzanie aplikacjami i grami, która pozwoli Ci sprawdzić dostępność aktualizacji aplikacji.


  Jak odinstalować aplikację z telewizora z platformą Android TV lub Google TV?

  Jeśli nie używasz już jakiejś aplikacji, możesz ją usunąć w celu zwolnienia pamięci:

  • Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, przejdź do karty Aplikacje.
  • Przejdź w dół, aby zobaczyć swoje aplikacje w formie kafelków.
  • Przemieść wskaźnik na aplikację, którą chcesz usunąć, wyświetl minimenu (długim naciśnięciem przycisku OK) i wybierz opcję Odinstaluj (Android TV) lub Wyświetl szczegóły (Google TV), aby odinstalować aplikację.
  • Jeśli opcja Odinstaluj ma szary kolor, nie można odinstalować tej aplikacji (np. YouTube). Nie można usuwać aplikacji fabrycznie zainstalowanych w telewizorze.

  Co zrobić, jeśli aplikacja w telewizorze z platformą Android TV lub Google TV nie działa?

  W aplikacji mógł wystąpić jakiś problem, taki jak utrata połączenia z Internetem, zablokowanie menu lub problemy z obrazem i dźwiękiem. Jeśli uważasz, że aplikacja działa nieprawidłowo, najprostszym rozwiązaniem będzie wymuszenie zatrzymania.

  Android TV™

  • Naciśnij przycisk ekranu głównego lub przycisk powrotu, aby powrócić na ekran główny.
  • U góry ekranu głównego znajduje się kilka kart. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, przejdź do karty Aplikacje.
  • Przejdź w dół okna z kafelkami aplikacji i wskaż aplikację, z którą występuje problem.
  • Naciśnij długo przycisk OK na pilocie, aby otworzyć minimenu aplikacji. (Przycisk OK to przycisk znajdujący się między przyciskami ze strzałkami).
  • Z wyświetlonego menu podręcznego wybierz opcję Informacje i naciśnij przycisk OK na pilocie.
  • W sekcji informacji wybierz „Wymuś zatrzymanie” i potwierdź wybór dwukrotnym naciśnięciem przycisku „OK” na pilocie.
  • Po wymuszeniu zatrzymania aplikacji możesz otworzyć ją na nowo i sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniami.

  W skrócie: wyświetl minimenu aplikacji i wymuś jej zatrzymanie w sekcji Informacje.

  Google TV

  • Przejdź do ustawień telewizora za pomocą przycisku Szybkie ustawienia (jest to pierwsza opcja).
  • Używając przycisków ze strzałkami, przejdź w dół do Aplikacji i naciśnij przycisk OK. (Przycisk OK to przycisk znajdujący się między przyciskami ze strzałkami).
  • Pod wpisem Niedawno otwierane aplikacje możesz wybrać opcję Zobacz wszystkie aplikacje.
  • Przejdź do aplikacji, którą chcesz zresetować, naciśnij przycisk OK, po czym wybierz i potwierdź drugą opcję: Wymuś zatrzymanie.

  Jeżeli nie możesz dostać się do ekranu głównego lub ekranu aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, po czym wybierz opcję „Uruchom ponownie telewizor”. Taki prosty restart może się okazać rozwiązaniem problemu. (Sposób ten może również pomóc, jeśli zauważysz, że telewizor z platformą Android TV lub Google TV utracił połączenie z Internetem.)