Identyfikator artykułu : 00155640 / Ostatnia modyfikacja : 14.11.2017

Nie mogę znaleźć muzyki w aplikacji Google Play Music

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować aplikację Google Play music.
Usuń dane oraz wyczyść pamięć podręczną aplikacji Google Play music, a następnie zaktualizuj aplikację.

 1. Aby usunąć dane oraz wyczyścić pamięć podręczną:
  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Apps (Aplikacje) w kategorii TV.
  4. Wybierz opcję Google Play music w kategorii System app (Aplikacje systemowe).
  5. Wybierz opcję Clear data (Wyczyść dane), a potem OK.
  6. Wybierz opcję Clear All Data (Wyczyść wszystkie dane).
  7. Wybierz opcję Clear cash (Wyczyść pamięć podręczną), a potem OK.

 2. Aby zaktualizować aplikację:
  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Google Play store.
  3. Wybierz opcję Auto-update apps (Automatyczne aktualizowanie aplikacji) w kategorii Settings (Ustawienia).
  4. Wybierz opcję Auto-update apps at any time (Automatycznie aktualizuj aplikacje w dowolnym czasie).
   Jeśli po zaktualizowaniu aplikacji nie chcesz jej aktualizować automatycznie, wybierz opcję Do not auto-update apps (Nie aktualizuj automatycznie aplikacji).

UWAGA:
W starszych wersjach (5.9.18 i wcześniejszych) aplikacji Google play music najpierw była wyświetlana zawartość zapisana w zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej. (Odłączenie zewnętrznej pamięci masowej powodowało wyświetlenie zawartości aplikacji Google play music).