Identyfikator artykułu : 00121204 / Ostatnia modyfikacja : 16.06.2020Drukowanie

Brak dostępu do materiałów z serwisów internetowych w aplikacjach Google Play, Movies/TV (Filmy/telewizja), Music (Google Play), YouTube lub Games (Gry)

  Aplikacje te wymagają połączenia z Internetem oraz prawidłowych ustawień daty i godziny. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy telewizor może łączyć się z Internetem i czy jest w nim nastawiona właściwa Data i godzina.

  Aby sprawdzić stan sieci:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Pomoc i naciśnij przycisk Enter.
  3. Wybierz opcję Objawy dotyczące połączenia internetowego i naciśnij przycisk Enter.

  Aby nastawić datę i godzinę:

  Jeśli telewizor Sony z platformą Android TV jest połączony z Internetem:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
  3. W kategorii Preferencje systemowe wybierz opcję Data i godzina, po czym naciśnij przycisk Enter.
  4. Ustaw opcję Automatyczna data i godzina na Włącz.
  5. Ustaw opcję Synchronizacja czasu na Użyj czasu dostarczonego przez sieć.

  Jeśli telewizor Sony z platformą Android TV nie jest połączony z Internetem:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
  3. W kategorii Preferencje systemowe wybierz opcję Data i godzina, po czym naciśnij przycisk Enter.
  4. Ustaw opcję Automatyczna data i godzina na Wył.
  5. Ręcznie wyreguluj ustawienia DataCzas.

  UWAGA: Niewłaściwe ustawienia daty i godziny mogą spowodować nieprawidłowe działanie następujących funkcji:

  • Wyszukiwanie / Wyszukiwanie głosowe
  • Komendy głosowe
  • Wygaszacz ekranu z efektownymi obrazami