Identyfikator artykułu : 00121204 / Ostatnia modyfikacja : 12.03.2019

Brak dostępu do materiałów z serwisów internetowych w aplikacjach Google Play, Movies/TV (Filmy/telewizja), Music (Google Play), YouTube lub Games (Gry)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aplikacje te wymagają połączenia z Internetem oraz prawidłowych ustawień daty i godziny. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy telewizor może łączyć się z Internetem i czy jest w nim nastawiona właściwa Data i godzina.

Aby sprawdzić stan sieci:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Pomoc i naciśnij przycisk Enter.
 3. Wybierz opcję Objawy dotyczące połączenia internetowego i naciśnij przycisk Enter.

Aby nastawić datę i godzinę:

Jeśli telewizor Sony z platformą Android TV jest połączony z Internetem:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. W kategorii Preferencje systemowe wybierz opcję Data i godzina, po czym naciśnij przycisk Enter.
 4. Ustaw opcję Automatyczna data i godzina na Włącz.
 5. Ustaw opcję Synchronizacja czasu na Użyj czasu dostarczonego przez sieć.

Jeśli telewizor Sony z platformą Android TV nie jest połączony z Internetem:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. W kategorii Preferencje systemowe wybierz opcję Data i godzina, po czym naciśnij przycisk Enter.
 4. Ustaw opcję Automatyczna data i godzina na Wył.
 5. Ręcznie wyreguluj ustawienia DataCzas.

UWAGA: Niewłaściwe ustawienia daty i godziny mogą spowodować nieprawidłowe działanie następujących funkcji:

 • Wyszukiwanie / Wyszukiwanie głosowe
 • Komendy głosowe
 • Wygaszacz ekranu z efektownymi obrazami