Identyfikator artykułu : 00168021 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Czy mogę używać aparatu, jeśli opcja „Auto Pwr OFF Temp.” (Temp. auto. wyłącz.) jest stale ustawiona na „High” (Wysoki)?

    Długotrwałe używanie aparatu trzymanego w ręku, gdy opcja Auto Pwr OFF Temp. (Temp. auto. wyłącz.) jest ustawiona na High (Wysoki), grozi powstaniem niewielkich oparzeń. Opcja Auto Pwr OFF Temp. (Temp. auto. wyłącz.) może być na stałe ustawiona na High (Wysoki), gdy aparat pracuje na statywie itp.