Identyfikator artykułu : 00241934 / Ostatnia modyfikacja : 19.07.2023Drukowanie

Nie można połączyć się z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej

  Spróbuj rozwiązać problem, wykonując odpowiednie czynności opisane poniżej.

  Spis treści:

  1. Zweryfikuj zgodność z technologią bezprzewodową. 
  2. Sprawdź środowisko pracy punktu dostępowego. 
  3. Sprawdź, jak skonfigurować punkt dostępowy w aparacie lub kamerze. 
  4. Sprawdź sposób rejestracji (WPS przycisk). 
  5. Sprawdź sposób rejestracji (Ust. punktu dostępu). 
  6. Sprawdź wprowadzone dane (przy wybieraniu nazwy sieci z listy). 
  7. Sprawdź wprowadzone dane (przy ręcznym wybieraniu nazwy sieci). 
  8. Sprawdź ustawienia filtracji adresów MAC w punkcie dostępowym. 
  9. Wyłącz i z powrotem włącz zasilanie aparatu/kamery i punktu dostępowego. 
  10. Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie punktu dostępowego. 
  1. Zweryfikuj zgodność z technologią bezprzewodową.

   Aparat/kamera współpracuje z sieciami bezprzewodowymi IEEE 802.11b/g/n. Aparat/kamera nie jest zgodny ze standardem IEEE 802.11a.

  2. Sprawdź środowisko pracy punktu dostępowego.

   • Jeśli zasilanie punktu dostępowego jest wyłączone, włącz je.
   • Zmniejsz odległość między aparatem/kamerą a punktem dostępowym.
    UWAGA: W zależności od warunków panujących w otoczeniu, takich jak obecność przeszkód między aparatem/kamerą a punktem dostępowym, stan sygnału, materiał ścian itp., zasięg łączności może ulec zmniejszeniu. Przemieść aparat/kamerę lub zmniejsz odległość między aparatem/kamerą a punktem dostępowym.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do czynności 3.

  3. Sprawdź, jak skonfigurować punkt dostępowy w aparacie lub kamerze.

   Przycisk WPS: przejdź do czynności 4.
   Ust. punktu dostępu: przejdź do czynności 5.

  4. Sprawdź sposób rejestracji (WPS przycisk).

   Upewnij się, że punkt dostępowy obsługuje łączenie z użyciem przycisku WPS.

   UWAGA:

   • Warunkiem działania funkcji „Przycisk WPS” jest zgodność punktu dostępowego z funkcją łączenia z użyciem przycisku WPS.
   • Jeśli typ zabezpieczeń w punkcie dostępowym ustawiony jest na WEP, funkcja „przycisk WPS” aparatu/kamery może nie działać. Zmień ustawienie zabezpieczeń na WPA lub WPA2 albo ręcznie wprowadź dane punktu dostępowego do kamery lub aparatu.
   • Jeśli nie możesz użyć funkcji „przycisk WPS”, ręcznie wprowadź dane punktu dostępowego do kamery lub aparatu.
  5. Sprawdź sposób rejestracji (Ust. punktu dostępu).

   • Wybierz z listy nazwę sieci punktu dostępowego, po czym przejdź do czynności 6, aby wykonać rejestrację.
   • Ręcznie wprowadź nazwę sieci punktu dostępowego, po czym przejdź do czynności 7, aby wykonać rejestrację.
   • (Jeśli używany punkt dostępowy obsługuje funkcję WPS PIN) Wprowadź do punktu dostępowego kod PIN aparatu/kamery.
    UWAGA: zarejestruj nazwę sieci punktu dostępowego, wybierając ją z listy lub wprowadzając ręcznie.
  6. Sprawdź wprowadzone dane (przy wybieraniu nazwy sieci z listy).

   UWAGA: jeśli w punkcie dostępowym włączone jest ukrywanie nazwy sieci, lista sieci może nie zawierać nazwy sieci punktu dostępowego. Spróbuj wykonać rejestrację, ręcznie wprowadzając nazwę sieci.

   1. Upewnij się, że z listy wybrana została właściwa nazwa sieci.
   2. Upewnij się, że hasło (klucz zabezpieczeń) jest wpisane bez błędu.
   3. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie adresu IP Auto.
   4. Jeśli wybrane jest ustawienie Ręcznie, sprawdź, czy w podanym adresie nie ma błędu.
    • Adres IP
    • Maska podsieci
    • Domyślna brama

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do czynności 8.

  7. Sprawdź wprowadzone dane (przy ręcznym wybieraniu nazwy sieci).

   1. Upewnij się, że nazwa sieci jest wpisana bez błędu.
   2. Upewnij się, że w ustawieniach zabezpieczeń (WPA/WEP/brak) i wprowadzonym haśle nie ma błędów.
   3. Upewnij się, że wybrane jest ustawienie adresu IP Auto.
   4. Jeśli wybrane jest ustawienie Ręcznie, sprawdź, czy w podanym adresie nie ma błędu.
    • Adres IP
    • Maska podsieci
    • Domyślna brama

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do czynności 8.

  8. Sprawdź ustawienia filtracji adresów MAC w punkcie dostępowym.

   Jeśli w punkcie dostępowym włączona jest filtracja adresów MAC, przed podłączeniem aparatu/kamery trzeba wprowadzić adres MAC aparatu/kamery do punktu dostępowego.

   UWAGA: adres MAC można wyświetlić w opisany poniżej sposób.
   MENUKonfiguracjaWyświetl adres MAC

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do czynności 9.

  9. Wyłącz i z powrotem włącz zasilanie aparatu/kamery i punktu dostępowego.

   UWAGA: wyłączenie i ponowne włączenie punktu dostępowego nie powoduje skasowania ustawień punktu dostępowego, może natomiast uniemożliwić podłączanie innych urządzeń do punktu dostępowego lub spowodować konieczność ponownego uruchomienia.

   Urządzenia pełniące funkcję punktu dostępowego nie mają na ogół wyłączników. Odłącz wtyk zasilający i podłącz go na nowo.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przejdź do czynności 10.

  10. Zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie punktu dostępowego.

   Rozwiązaniem problemu może być instalacja najnowszej wersji wewnętrznego oprogramowania punktu dostępowego.
   Sprawdź na stronie producenta punktu dostępowego, czy dostępna jest nowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.