Identyfikator artykułu : 00163011 / Ostatnia modyfikacja : 23.08.2023Drukowanie

Baterie w pilocie wystarczają na krótki czas lub zbyt szybko się zużywają

  Intensywne użytkowanie pilota skraca czas pracy baterii. Zużycie baterii znacznie wzrasta wskutek częstego wykonywania wymienionych poniżej czynności.

  • Wykonywanie operacji na ekranie HOME i/lub Apps (Aplikacje)
  • Użycie panelu dotykowego
  • Użycie mikrofonu (rozpoznawanie głosu)

   UWAGA: Dostępność poszczególnych przycisków i funkcji zależy od używanego pilota.

  Firma Sony dostarcza w zestawie baterie manganowe. Są one przeznaczone do użycia bezpośrednio po zainstalowaniu telewizora.
  Dla uzyskania dłuższego okresu użytkowania baterii zaleca się użycie baterii alkalicznych. Baterie alkaliczne są trwalsze od manganowych. (Nie można używać akumulatorów.)

  UWAGA: Kiedy bateria jest bliska wyładowania, przyciski lub wskaźniki kierunku mogą działać nieprawidłowo. W systemie Android 6 lub nowszym dostępne jest wskazanie Bateria. Stan baterii w pilocie można sprawdzić na ekranie telewizora, wykonując opisane poniżej czynności. Jeśli zapas energii jest mały, zaleca się wymianę baterii.

  Jak sprawdzić stan baterii

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth w kategorii Sieć i akcesoria.
  4. Wybierz opcję Lista urządzeń.
  5. Wybierz używany pilot. (Przykład: SONY TV RC MIC 001)

  O wskazaniu Bateria

  • Wskazanie Bateria ma charakter orientacyjny; nie zapewnia ono dokładnej wartości.
   Wartość wskazania Bateria może się zmieniać przy każdorazowym sprawdzeniu.  
  • Wartość, przy której pilot przestaje działać, zależy od baterii.
   Przykład: W przypadku pewnych baterii pilot może przestać działać, gdy zapas energii spadnie do 50%, a w przypadku innych — do 40%.