Identyfikator artykułu : 00124661 / Ostatnia modyfikacja : 14.03.2022Drukowanie

Jako można ustawić w telewizorze BRAVIA czas letni?

  W zależności od konkretnego przypadku wprowadź poniższe ustawienia.

  Jeśli dla opcji Time synchronization (Synchronizacja czasu) wybrane jest ustawienie Use network-provided time (Użyj czasu z sieci)
   UWAGA: jeśli nie znasz wprowadzonego aktualnie ustawienia, sprawdź je, wybierając opcję Time synchronization (Synchronizacja czasu) po wykonaniu czynności z punktu 3.

  Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać odpowiednie ustawienie opcji Time Zone (Strefa czasowa).

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję  Settings (Ustawienia).*
  3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
  4. Wybierz opcję Time (Godzina).
  5. Wybierz opcję Set time zone (Ustaw strefę czasową), a następnie wybierz odpowiednie miasto.

  Jeśli telewizor BRAVIA nie jest podłączony do Internetu

  Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić prawidłową godzinę.

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję  Settings (Ustawienia).*
  3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
  4. Wybierz dla opcji Automatic date & time (Automatyczna data i godzina) ustawienie Off (Wyłącz).
  5. Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do ekranu Date & time (Data i godzina).
  6. Wybierz opcję Time (Godzina).
  7. Wybierz opcję Set time zone (Ustaw strefę czasową), a następnie wybierz odpowiednie miasto.
  8. Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do ekranu Time (Godzina).
  9. Wybierz opcję Set time (Ustaw godzinę) i ustaw prawidłową godzinę.

  *UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.