Identyfikator artykułu : 00124661 / Ostatnia modyfikacja : 01.04.2019

Jako można ustawić w telewizorze BRAVIA czas letni?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W zależności od konkretnego przypadku wprowadź poniższe ustawienia.

Jeśli dla opcji Time synchronization (Synchronizacja czasu) wybrane jest ustawienie Use network-provided time (Użyj czasu z sieci)
 UWAGA: jeśli nie znasz wprowadzonego aktualnie ustawienia, sprawdź je, wybierając opcję Time synchronization (Synchronizacja czasu) po wykonaniu czynności z punktu 3.

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać odpowiednie ustawienie opcji Time Zone (Strefa czasowa).

 1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
 4. Wybierz opcję Time (Godzina).
 5. Wybierz opcję Set time zone (Ustaw strefę czasową), a następnie wybierz odpowiednie miasto.

Jeśli telewizor BRAVIA nie jest podłączony do Internetu

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić prawidłową godzinę.

 1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. W kategorii SYSTEM PREFERENCES (PREFERENCJE SYSTEMU) wybierz opcję Date & time (Data i godzina).
 4. Wybierz dla opcji Automatic date & time (Automatyczna data i godzina) ustawienie Off (Wyłącz).
 5. Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do ekranu Date & time (Data i godzina).
 6. Wybierz opcję Time (Godzina).
 7. Wybierz opcję Set time zone (Ustaw strefę czasową), a następnie wybierz odpowiednie miasto.
 8. Naciśnij przycisk RETURN, aby powrócić do ekranu Time (Godzina).
 9. Wybierz opcję Set time (Ustaw godzinę) i ustaw prawidłową godzinę.