Identyfikator artykułu : 00155663 / Ostatnia modyfikacja : 17.04.2023Drukowanie

Jak wrócić do ekranu transmisji lub zmienić sygnał wejściowy?

  Istnieją trzy sposoby powracania z menu głównego do ekranu transmisji w telewizorze lub przełączania pomiędzy transmisjami (DTTV/satelitarna) a zewnętrznymi źródłami sygnału:

  1. Wybierz opcję Inputs (Wejścia) na ekranie Home (Główny), a następnie wybierz ikonę tego, co chcesz wyświetlić.
  2. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie, a następnie wybierz z listy żądany rodzaj sygnału wejściowego.
  3. Naciśnij przycisk TV na pilocie.


  UWA
  GA: Pierwsza metoda jest dostępna tylko w przypadku używania pilota z płytką dotykową. (Nie wszystkie telewizory są sprzedawane z pilotami wyposażonymi w płytkę dotykową. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem).