Identyfikator artykułu : 00155633 / Ostatnia modyfikacja : 14.11.2017Drukowanie

W przeglądarce Opera widać tylko biały ekran

    Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

    1. Zamknij i otwórz ponownie przeglądarkę Opera, aby usunąć biały ekran.
    2. Odłącz przewód zasilający telewizora od gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz go ponownie.
    3. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji