Identyfikator artykułu : 00149508 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2016Drukowanie

Podczas słuchania muzyki przy użyciu słuchawek zgodnych z technologią LDAC występują przeskoki dźwięku.

  Dźwięk może przeskakiwać w zależności od środowiska sieciowego wykorzystywanego przez smartfon lub urządzenie Wi-Fi, ponieważ transmisja LDAC wymaga przesyłania dużych ilości informacji. W podłączonym urządzeniu, takim jak smartfon lub odtwarzacz Walkman, spróbuj zmienić ustawienia jakości odtwarzania z Prioritize Sound Quality (Priorytet jakości dźwięku) na Prioritize Connection (Priorytet połączenia).

  UWAGA: Czynności mające na celu zmianę jakości odtwarzania różnią się w zależności od urządzenia podłączonego do słuchawek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia. Poniżej przedstawiono przykład zmiany ustawień jakości w odtwarzaczu WALKMAN® serii NW-A20.

  1. W menu Home (Strona główna) wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
  3. Wybierz opcję Wireless Playback Quality (Jakość odtwarzania bezprzewodowego).
  4. Wybierz opcję Select (Wybierz).
  5. Po wyświetleniu poniższych elementów wybierz opcję LDAC (Prioritize Connection) (LDAC (Priorytet połączenia)).

  UWAGA: Inne opcje pozwalające zwiększyć jakość połączenia to między innymi aptX/SBC (Prioritize Connection) (SBC (Priorytet połączenia)).