Identyfikator artykułu : 00236059 / Ostatnia modyfikacja : 31.07.2023Drukowanie

Podczas odtwarzania w słuchawkach dousznych występują przerwy lub zakłócenia w dźwięku

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Słuchawki douszne wykorzystują system równoczesnej transmisji Bluetooth® do lewej i prawej słuchawki. Oznacza to, że stabilność połączenia Bluetooth jest większa niż w przypadku bardziej tradycyjnych słuchawek. Mimo to, w następujących sytuacjach mogą zdarzać się przerwy w dźwięku lub jego całkowity zanik:

  • W miejscu, w którym sygnał Bluetooth jest niestabilny, na przykład w pociągu, na lotnisku lub na dworcu
  • W miejscach występowania wielu sygnałów Wi-Fi oraz w pobliżu urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości sieci Wi-Fi, kuchenek mikrofalowych lub telefonów.

  Aby rozwiązać problem zanikania dźwięku, wykonaj poniższe czynności:

  • Słuchawki WF-1000XM4 i WF-1000XM3
   Używając aplikacji Sony | Headphones Connect, zaktualizuj oprogramowanie słuchawek do najnowszej wersji. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę z opisem słuchawek w witrynie pomocy technicznej Sony.
  Cyfrowy odtwarzacz muzyki
  Nazwa modeluWersja oprogramowania
  DMP-Z11.02 lub nowsza
  Odtwarzacze Walkman
  Nazwa modeluWersja oprogramowania
  NW-WM1A
  NW-WM1Z
  3.02 lub wyższa
  NW-ZX300
  NW-ZX300G
  2.02 lub wyższa
  NW-A55
  NW-A55HN
  NW-A56HN
  NW-A57
  NW-A55W
  1.02 lub wyższa
  • Rozłącz i ponownie połącz słuchawki z urządzeniem Bluetooth®.
   1. Włóż słuchawki douszne do etui z funkcją ładowania i zamknij pokrywkę.
   2. Po kilku sekundach wyjmij je z etui z funkcją ładowania i ponownie połącz z urządzeniem Bluetooth.
  • Ustaw tryb Sound quality (Jakość dźwięku) na Priority on stable connection (Priorytet stabilności połączenia).
   1. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect.
   2. Ustaw tryb Sound quality (Jakość dźwięku) na Priority on stable connection (Priorytet stabilności połączenia).
  • Tylko WF-XB700
   Jeśli urządzeniem Bluetooth jest Walkman lub smartfon z systemem Android, ustaw tryb jakości dźwięku na Priority on stable connection (Priorytet stabilności połączenia). Jeśli urządzenie Bluetooth pozwala na wybór kodeka, zacznij od AAC, a jeśli nie jest on dostępny, wybierz SBC.

   Uwagi:

   • Słuchawki douszne nie współpracują z aplikacją Sony | Headphones Connect, przez co nie można jej użyć do ustawiania trybu jakości dźwięku.
   • Pewne urządzenia nie pozwalają na zmianę ustawień. Szczegółowych informacji o sposobie zmieniania ustawień należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.

  • Ponieważ przyczyną zaników dźwięku mogą być zakłócenia łączności bezprzewodowej, wyłącz pobliskie urządzenia bezprzewodowe.
  • Ciało człowieka może zakrywać antenę Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, powodując zaniki dźwięku. Aby tego uniknąć, należy zmniejszyć odległość między słuchawkami a urządzeniem Bluetooth.
  • Zamknij wszystkie nieużywane aplikacje i ponownie uruchom urządzenie Bluetooth.
  • Jeśli zaniki dźwięku występują przy słuchaniu muzyki z komputera, zamknij wszystkie niepotrzebne aplikacje i okna, po czym uruchom ponownie komputer.
  • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia Bluetooth. Aby uzyskać informacje o aktualizowaniu urządzenia Bluetooth, odwiedź witrynę pomocy technicznej.
  • Jeśli posiadane urządzenie Bluetooth jest wymienione poniżej, upewnij się, że jego wewnętrzne oprogramowanie jest zaktualizowane do podanej wersji.

  Uwagi:

  • Kiedy włączona jest włączona funkcja Redukcja hałasu, może być słyszalny tzw. biały szum (niewielkie zakłócenia elektryczne objawiające się ciągłym, statycznym dźwiękiem). Powstawanie białego szumu wynika z właściwości funkcji Redukcja hałasu. Nie świadczy to o uszkodzeniu słuchawek. Jeśli przeszkadza Ci biały szum, używaj słuchawek z wyłączonym systemem redukcji hałasu.
  • Jeśli używasz słuchawek podczas chodzenia lub biegania, mogą być słyszalne wibracje wywołane ruchami ciała. Wynika to z połączenia właściwości słuchawek i wibracji powodowanych przez ruch i nie świadczy o uszkodzeniu.
  • Kiedy włączona jest funkcja Redukcja hałasu lub włączona jest funkcja Ambient Sound Control, w pewnych warunkach może dojść do wzmocnienia hałasu powodowanego przez wiatr. W takim przypadku:
   • WF-1000XM4: W aplikacji Sony | Headphones Connect stuknij Sound (Dźwięk) → Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia) i wybierz Automatic Wind Noise Reduction (Automatyczne osłabianie hałasu wiatru). Jeśli hałas wiatru przeszkadza Ci mimo włączenia funkcji automatycznego osłabiania hałasu wiatru, wyłącz funkcje Noise Canceling (Redukcja hałasu) i Ambient Sound Mode (Tryb dźwięków otoczenia).
    Uwagi:
    • Gdy słuchawki wykryją wiatr o określonej głośności, funkcja Automatic Wind Noise Reduction (Automatyczne osłabianie hałasu wiatru) wyłącza niektóre mikrofony używane przez system redukcji hałasu. Przekonasz się, że po włączeniu tego ustawienia na wietrze system redukcji hałasu działa słabiej. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
    • Funkcja Automatic Wind Noise Reduction (Automatyczne osłabianie hałasu wiatru) nie zacznie działać przy słabym wietrze.
   • WF-1000XM3: Przesuń suwak ustawienia Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia) na Wind Noise Reduction (Osłabianie zakłóceń powodowanych przez wiatr). Jeśli odgłosy wiatru nie są tłumione w wystarczający sposób, wyłącz funkcję Noise Canceling (Redukcja hałasu) i ustawienie Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia).
   • WF-SP800N: Wyłącz funkcję Noise Canceling (Redukcja hałasu) i ustawienie Ambient Sound Control (Kontrola dźwięków otoczenia).