Identyfikator artykułu : 00265290 / Ostatnia modyfikacja : 26.07.2023Drukowanie

Nie działa odtwarzanie dźwięku z użyciem kodeka LDAC

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Zacznij od sprawdzenia, czy urządzenie odtwarzające Bluetooth obsługuje kodek LDAC. Jest to niezbędne do odtwarzania dźwięku z użyciem kodeka LDAC.

  Następnie spróbuj zainstalować w urządzeniu odtwarzającym aplikację Sony | Headphones Connect. Aplikacja ta dostępna jest w Sklepie Google Play i serwisie App Store. W zależności od tego, czy masz zainstalowaną aplikację, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:


  W urządzeniu odtwarzającym jest zainstalowana aplikacja Sony | Headphones Connect

  1. Połącz słuchawki i urządzenie odtwarzające przez łącze Bluetooth.
  2. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect, po czym zmień ustawienie Bluetooth Connection Quality (Jakość połączenia Bluetooth) na Priority on Sound Quality (Priorytet jakości dźwięku), jak na poniższym zrzucie ekranu.
  3. W aplikacji Sony | Headphones Connect sprawdź, czy pod nazwą modelu jako nazwa kodeka podane jest LDAC. Następnie włącz odtwarzanie muzyki.
   UWAGA: jeśli nazwa LDAC nie pojawia się lub podana jest inna nazwa kodeka, sprawdź ustawienia kodeka w urządzeniu odtwarzającym.

  Nie mogę zainstalować aplikacji Sony | Headphones Connect w urządzeniu odtwarzającym

  Wymagany jest wybór ustawienia kodeka w smartfonie, w aplikacji Sony | Headphones Connect. Oprócz tego trzeba wybrać odpowiednie ustawienia kodeka w urządzeniu odtwarzającym.

  W poniższym opisie jako przykładu używamy odtwarzacza Walkman NW-A50:

  1. Zainstaluj aplikację Sony Headphones Connect w smartfonie.
  2. Połącz słuchawki i smartfon przez łącze Bluetooth.
  3. Otwórz aplikację Sony | Headphones Connect, po czym zmień ustawienie Bluetooth Connection Quality (Jakość połączenia Bluetooth) na Priority on Sound Quality (Priorytet jakości dźwięku).
  4. Z ekranu odtwarzacza NW-A50 wybierz  (ikonę opcji/ustawień) → Ustawienia.
  5. Z menu Bluetooth wybierz Ustawienia poł. urządzenia audio → Jakość odtwarz. bezprzew. → LDAC.
  6. Zakończ połączenie Bluetooth między słuchawkami a smartfonem.
  7. Połącz słuchawki i odtwarzacz Walkman przez łącze Bluetooth, po czym zacznij odtwarzać muzykę.

  UWAGI:

  • Odtwarzanie dźwięku z użyciem kodeka LDAC zwiększa ilość przesyłanych danych. W przypadku przerw w dźwięku należy zmienić ustawienie Bluetooth Connection Quality (Jakość połączenia Bluetooth) w aplikacji Sony | Headphones Connect na Priority on Stable Connection (Priorytet stabilności połączenia).
  • Aby uzyskać więcej informacji o przerwach w dźwięku, zapoznaj się z artykułem Podczas odtwarzania muzyki występują przerwy lub zakłócenia w dźwięku.