Identyfikator artykułu : 00157206 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Odtwarzacz sam się włącza.

    Odtwarzacz będzie automatycznie włączony w przypadku wybrania w opcji Bluetooth Standby (Tryb gotowości Bluetooth) ustawienia ON (WŁ.), dlatego należy przełączyć opcję Bluetooth Standby (Tryb gotowości Bluetooth) na OFF (WYŁ.)