Identyfikator artykułu : 00150070 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2017Drukowanie

Rozwiązywanie problemów dotyczących odtwarzania przez port USB-A urządzenia

  UWAGA: Niniejszy artykuł dotyczy konkretnych produktów. U dołu tego artykułu dostępny jest wykaz „Produkty, których dotyczą informacje”.

  Pytanie

  Odpowiedź

  Pewien utwór został pominięty podczas odtwarzania plików na urządzeniu podłączonym do portu USB-A. Może to oznaczać, że odtwarzanie tego pliku w tym produkcie jest niemożliwe. Ten produkt automatycznie pomija pliki, które nie są obsługiwane, na przykład pliki z zabezpieczeniem DRM.
  Produkt rozpoczyna odtwarzanie po dłuższej chwili od jego włączenia i podłączenia urządzenia do portu USB-A.

  Czas uruchamiania w systemie wewnętrznym i czas odczytu z urządzenia flash USB powoduje, że odtwarzanie rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem po włączeniu zasilania. Dioda LED portu USB-A miga podczas włączania zasilania oraz podczas odczytu z napędu flash USB. Spróbuj odtworzyć, gdy dioda przestanie migać.

  Odtwarzanie nie uruchamia się po wprowadzeniu dysku flash USB do portu USB-A i naciśnięciu przycisku PLAY. Skorzystaj z poniższego łącza:
  Nie można odtwarzać z urządzenia podłączonego do złącza USB-A albo złącza USB FRONT.

  UWAGA: Jeśli nie można korzystać z urządzeń (dysków flash USB itp.) podłączonych do portu USB-A przy użyciu aplikacji SongPal, zapoznaj się z odpowiedzią na kolejne pytanie.

  Lista utworów nie jest wyświetlana, gdy aplikacja SongPal jest używana do obsługi urządzenia podłączonego do portu USB-A. Gdy aplikacja SongPal jest używana do obsługi urządzenia (dysku flash USB itp.) podłączonego do portu USB-A, włącz produkt, poczekaj, aż dioda LED portu USB-A przestanie migać i zacznie świecić, a następnie rozpocznij obsługę urządzenia.
  Gdy lista nie jest wyświetlana w przypadku korzystania z funkcji portu USB-A, wróć do ekranu Music (Muzyka), potwierdź, że dioda LED portu USB-A przestała migać i świeci się, a następnie wybierz ponownie urządzenie USB.
  Pliki z dysku flash USB podłączonego do portu USB-A nie mogą być odtwarzane przy użyciu pilota w planowanej kolejności. Ten produkt odtwarza pliki w kolejności alfabetycznej. Aby określić kolejność odtwarzania, dodaj numery przed nazwami plików. Lub uruchom odtwarzanie plików w zaplanowanej kolejności, używając aplikacji SongPal.