Identyfikator artykułu : 00149912 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2016Drukowanie

Gdy smartfon Xperia z systemem Android 5.x lub nowszym jest używany przez port USB-B, wówczas po przełączeniu wejścia na port USB-B urządzenie nigdy nie jest rozpoznawane.

Ustawienia połączenia należy konfigurować na urządzeniu Xperia każdorazowo po przełączeniu wejścia na port USB-B.

  Ze względu na ograniczenia systemu Android 5.x i nowszych wersji połączenia zawsze należy konfigurować na urządzeniu Xperia przed wybraniem portu USB-B i rozpoczęciem odtwarzania muzyki.

  Gdy urządzenie Xperia jest podłączone do portu USB-B, skonfiguruj następujące opcje połączeń.

  1. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz opcję Xperia Connectivity (Opcje połączeń urządzenia Xperia).
  3. Wybierz opcję USB Connectivity (Opcje połączeń przez USB).
  4. Wybierz opcję Detect USB device (Wykryj urządzenie USB).