Identyfikator artykułu : 00136336 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2016

Odtwarzanie niektórych materiałów znajdujących się na urządzeniach USB może nie zostać wznowione za pomocą aplikacji wideo.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli funkcja wyszukiwania nie może być używana do danego materiału, funkcja wznowienia odtwarzania nie będzie działała. To cecha oprogramowania.

Aby uruchomić materiał ponownie, wykonaj następujące czynności:

  1.  naciśnij i przytrzymaj przycisk Enter na pilocie;
  2. wybierz Play from beginning (Odtwórz od początku).