Identyfikator artykułu : 00136336 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2016Drukowanie

Odtwarzanie niektórych materiałów znajdujących się na urządzeniach USB może nie zostać wznowione za pomocą aplikacji wideo.

    Jeśli funkcja wyszukiwania nie może być używana do danego materiału, funkcja wznowienia odtwarzania nie będzie działała. To cecha oprogramowania.

    Aby uruchomić materiał ponownie, wykonaj następujące czynności:

    1.  naciśnij i przytrzymaj przycisk Enter na pilocie;
    2. wybierz Play from beginning (Odtwórz od początku).