Identyfikator artykułu : 00155922 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2020Drukowanie

Czy istnieje możliwość obracania zdjęć na serwerze sieci domowej za pomocą aplikacji Album?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Nie, nie ma możliwości obracania zdjęć na serwerze sieci domowej za pomocą aplikacji Album.

  UWAGA: Istnieje możliwość obracania zdjęć z urządzenia podłączonego do telewizora za pomocą portu USB.
  Podłącz do telewizora urządzenie ze zdjęciami za pomocą portu USB. Zdjęcia można obracać, wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Album w kategorii Apps (Aplikacje).
  3. Wybierz opcję Folders (Foldery).
  4. Wybierz folder, aby wyświetlić listę zdjęć.
  5. Wybierz zdjęcie.
  6. Naciśnij przycisk ACTION/MENU.
  7. Wybierz opcję Album.
  8. Wybierz opcję Rotate (Obróć).