Identyfikator artykułu : 00176428 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Jak odtwarzać materiały na serwerze sieci domowej

  Zapoznaj się z poniższą procedurą.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz aplikację Album, Music (Muzyka) lub Video (Wideo), odpowiednio do materiału, który chcesz odtworzyć.
  3. menu aplikacji wybierz opcję Devices (Urządzenia).
   Jeśli menu nie jest wyświetlane, naciśnij przycisk W LEWO na pilocie i trzymaj go dotąd, aż z lewej strony ekranu pojawi się menu.

   UWAGA: W przypadku języków arabskiego, perskiego i hebrajskiego, jeśli menu nie jest wyświetlane, należy nacisnąć przycisk W PRAWO na pilocie i trzymać go dotąd, aż z prawej strony ekranu pojawi się menu.

  4. Wybierz folder zawierający materiały, które chcesz odtworzyć na serwerze sieci domowej.