Identyfikator artykułu : 00126341 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2017Drukowanie

Ustawienie Pokaz slajdów w aplikacji Album nie pozwala na wybór zdjęć z serwera sieci domowej.

  Funkcja Pokaz slajdów w aplikacji Album nie pozwala na wybór zdjęć z serwera sieci domowej.

  UWAGA: Aby wyświetlić Pokaz slajdów złożony z wybranych zdjęć, należy podłączyć urządzenie zawierające te zdjęcia do portu USB telewizora, a następnie wybrać żądane zdjęcia z Menu czynności.

  Jeśli wyświetlane są wszystkie zdjęcia z urządzenia USB

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Z kategorii Aplikacje wybierz opcję Album.
  3. Pojawi się lista zdjęć.
  4. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  5. Wybierz opcję Album.
  6. Wybierz opcję Wybierz elementy.

  Jeśli wyświetlane są zdjęcia z wybranego folderu urządzenia USB

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Z kategorii Aplikacje wybierz opcję Album.
  3. Wybierz opcję Foldery.
  4. Wybierz folder zawierający zdjęcia, które chcesz wyświetlić.
  5. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  6. Wybierz opcję Album.
  7. Wybierz opcję Wybierz elementy.

   UWAGA: Można wybrać maksymalnie jeden folder.