Identyfikator artykułu : 00078349 / Ostatnia modyfikacja : 09.08.2017Drukowanie

W jaki sposób przejść z funkcji Screen Mirroring [Odbicie lustrzane ekranu] na odtwarzanie za pomocą serwera DLNA podczas korzystania ze smartfonu Xperia.

  WAŻNE: Upewnić się, że smartfon oraz urządzenie DLNA są włączone i podłączone do tej samej sieci DLNA.

  Na smartfonie Xperia przejść do opcji Device List [Lista urządzeń] funkcji Throw [Przesyłanie] i wybrać opcję BRAVIA TV. W przypadku braku opcji BRAVIA TV na liście Device List [Lista urządzeń], należy wykonać opisane poniżej czynności.

  1. Wybrać opcję Settings [Ustawienia] na smartfonie.
  2. Wybrać opcję Xperia Connectivity [Łączność smartfonu Xperia].
  3. Wybrać opcję Throw Settings [Ustawienia przesyłania].
  4. Usunąć zaznaczenie opcji Auto-select wireless option [Automatycznie wybieraj opcję bezprzewodową].

  W zależności od modelu smartfonu Xperia opisane powyżej kroki mogą się nieznacznie różnić. W razie potrzeby szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku smartfonu.

  Uwaga: 

  • Funkcja Throw (Wysyłanie) może być niedostępna w zależności od albumu lub wersji aplikacji wideo w urządzeniu Xperia. W takim przypadku należy wybrać ikonę Cast (Przesyłanie) i wskazać BRAVIA TV, do którego ma się odbywać przesyłanie.
  • Jakość sygnału wideo mogą obniżać zakłócenia pochodzące z otoczenia.