Identyfikator artykułu : 00165937 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2019Drukowanie

Występuje problem z wyświetlaniem materiału przez sieć domowa [home network]

  Istnieje wiele przyczyn uniemożliwiających prawidłowe wyświetlanie przez sieć domowa [home network]. Typowe przyczyny oraz ich rozwiązania zebrano poniżej.

  Telewizor nie łączy się z żadnym serwerem / Nie są wyświetlane pliki ze zdjęciami, muzyką ani filmami

   

  • Jeśli nie są widoczne żadne urządzenia ani pliki, konieczne może być wyszukanie urządzeń sieć domowa [home network] podłączonych do telewizora BRAVIA.

   Naciśnij przycisk HOME na pilocie > Wybierz opcje Ustawienia > Ustawienie sieciowe > Server Display Settings (Ustawienia wyświetlania serwera). Następnie naciśnij przycisk Options na pilocie i wybierz opcję Aktualizuj listę. W głównym menu telewizora pojawią się ikony znalezionych serwerów sieć domowa [home network]. Wybierając z menu ikonę Zdjęcia, Muzyka lub Wideo, będzie można znaleźć odpowiednie pliki.
  • Wykonaj „Diagnostykę serwera”

   Naciśnij przycisk HOME na pilocie > Wybierz opcje Ustawienia > Sieć > Konfiguracja sieci domowej > Diagnostyka serwera.
   Po zakończeniu diagnostyki serwera pojawia się lista wyników. Pomocą w rozwiązaniu problemu może być wyświetlony komunikat.
  • Jeśli jako serwer używany jest komputer:
  • Sprawdź, czy komputer jest włączony. Nie wyłączaj komputera pozostającego w użyciu.
  • Jeśli w komputerze zainstalowane jest oprogramowanie ochronne, upewnij się, że dozwolone są połączenia z zewnętrznych urządzeń. Szczegółów należy szukać w instrukcji dostarczonej z oprogramowaniem ochronnym.
  • Jeśli serwer działa niestabilnie, zatrzymaj aplikację serwera i uruchom ją na nowo. Jeśli serwer pozostanie niestabilny, uruchom ponownie komputer.
  • Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze; serwer może być przeciążony.
  • Zmniejsz ilość materiałów; serwer może być przeciążony.

   

  Niezadowalająca jakość odtwarzania

   

   

  • Aby możliwe było strumieniowe przesyłanie wielu filmów HD, zalecamy użycie sieci o przepustowości co najmniej 200 Mb/s.
  • Zalecamy stosowanie przewodów sieci Ethernet kategorii 5e (Cat5e), a nie kategorii 5 (Cat 5), ponieważ może to zwiększyć prędkość połączenia.

  Nie można odtwarzać plików, które powinny być obsługiwane

   

  • W pewnych przypadkach odtwarzanie plików nie jest możliwe, mimo że mają one obsługiwany format. Może to na przykład wynikać z przekodowania pliku przed przesyłaniem.
  • W przypadku modeli zgodnych z 3D nie jest możliwe użycie serwera multimediów z certyfikatem sieć domowa [home network] do wyświetlania zdjęć 3D Sweep Panorama.

   


  Dlaczego nie są widoczne nazwy pewnych plików i folderów?

   

  • File and folder names are only supported in English. Avoid strange characters. Spróbuj zmienić nazwę pliku i ponownie udostępnić go dla telewizora BRAVIA.
  • Maksymalna liczba plików lub folderów w katalogu serwera multimediów z certyfikatem sieć domowa [home network] wynosi 30 000. Limit ten obejmuje nieobsługiwane pliki lub foldery.


  Telewizor wyświetla urządzenie z funkcją serwera sieć domowa [home network], ale pliki są niedostępne.


  Telewizor BRAVIA lub inne urządzenie sieć domowa [home network] mogło utracić łączność z routerem. Sprawdź przewody i połączenia. Aby sprawdzić, czy komunikacja między używanym urządzeniem sieć domowa [home network] a telewizorem działa prawidłowo, można przeprowadzić diagnostykę opisaną we wcześniejszej części tego artykułu.


  Kiedy używana jest funkcja urządzenia renderującego, nie można odtwarzać plików muzycznych


  Kiedy używana jest funkcja urządzenia renderującego, niektóre aplikacje równolegle z odtwarzaniem muzyki wyświetlają preinstalowany w komputerze plik ze zdjęciem. W zależności od preinstalowanego pliku ze zdjęciem odtwarzanie muzyki może się okazać niemożliwe. Możliwość taka może się pojawić po zmianie pliku ze zdjęciem.

  Problem pozostał nierozwiązany? Wypróbuj poniższe rozwiązania.

  W przypadku problemów z sieć domowa [home network] bardzo rzadko potrzebna jest naprawa telewizora. Prosimy o wypróbowanie kolejnych rozwiązań z poniższych artykułów.

  Jakie typy plików są obsługiwane przy odtwarzaniu przez sieć domowa [home network] i USB?

  Jak skonfigurować serwer sieć domowa [home network], aby zdjęcia, muzyka i filmy były dostępne we wszystkich pokojach?

  Istnieje wiele różnych powodów, dla których nie można prawidłowo wyświetlać zawartości w sieci domowej.
  UWAGA: W modelach telewizorów innych niż Android TV™, sieć domowa znana jest jako DLNA.