Identyfikator artykułu : 00126327 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak zmienić wartość przysłony podczas nagrywania filmu w aparacie DSC-RX?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Gdy zmienia się wartość przysłony podczas nagrywania filmu, można usłyszeć odgłos klikania. Jest to normalne. Jeżeli na nagrywanym filmie słuchać odgłos klikania, zalecamy użycie zewnętrznego mikrofonu, ustawienie opcji Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] na Off [Wył.] lub odpowiednią regulację opcji Audio Rec Level [Poziom nagrywanego dźwięku].

Zmiana wartości przysłony w aparacie podczas nagrywania filmu

 1. W aparacie ustaw pokrętło zmiany trybu na Movie Icon (Movie) [Film].
 2. Naciśnij przycisk Fn.
 3. Wybierz tryb Aperture Priority (Aperture Priority [Preselekcja przysłony]) lub Manual Exposure (Manual Exposure [Ręczne ustawianie ekspozycji]).
 4. Za pomocą pierścienia przysłony ustaw podczas nagrywania filmu żądaną wartość przysłony.

Ustaw opcję Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] w pozycji Off [Wył.]

 • Ustaw przełącznik przysłony w pozycji OFF [Wył.].
 • Ustaw opcję Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] w pozycji Off [Wył.].
  1. Na aparacie naciśnij przycisk MENU.
  2. Wybierz opcję Camera Settings [Ustawienia aparatu].
  3. Wybierz opcję Audio Recording [Nagrywanie dźwięku].
  4. Wybierz ustawienie Off [Wyłącz].

Regulacja ustawienia Audio Rec Level [Poziom nagrywanego dźwięku]

 • Wyreguluj ustawienie Audio Rec Level [Poziom nagrywanego dźwięku].
  1. Na aparacie naciśnij przycisk MENU.
  2. Wybierz opcję Camera Settings [Ustawienia aparatu].
  3. Wybierz opcję Audio Record Level [Poziom nagrywanego dźwięku].
  4. Wybierz preferowane ustawienie.
 • Użyj zewnętrznego mikrofonu (sprzedawany osobno).