Identyfikator artykułu : 00126327 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak zmienić wartość przysłony podczas nagrywania filmu w aparacie DSC-RX?

  Gdy zmienia się wartość przysłony podczas nagrywania filmu, można usłyszeć odgłos klikania. Jest to normalne. Jeżeli na nagrywanym filmie słuchać odgłos klikania, zalecamy użycie zewnętrznego mikrofonu, ustawienie opcji Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] na Off [Wył.] lub odpowiednią regulację opcji Audio Rec Level [Poziom nagrywanego dźwięku].

  Zmiana wartości przysłony w aparacie podczas nagrywania filmu

  1. W aparacie ustaw pokrętło zmiany trybu na Movie Icon (Movie) [Film].
  2. Naciśnij przycisk Fn.
  3. Wybierz tryb Aperture Priority (Aperture Priority [Preselekcja przysłony]) lub Manual Exposure (Manual Exposure [Ręczne ustawianie ekspozycji]).
  4. Za pomocą pierścienia przysłony ustaw podczas nagrywania filmu żądaną wartość przysłony.

  Ustaw opcję Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] w pozycji Off [Wył.]

  • Ustaw przełącznik przysłony w pozycji OFF [Wył.].
  • Ustaw opcję Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] w pozycji Off [Wył.].
   1. Na aparacie naciśnij przycisk MENU.
   2. Wybierz opcję Camera Settings [Ustawienia aparatu].
   3. Wybierz opcję Audio Recording [Nagrywanie dźwięku].
   4. Wybierz ustawienie Off [Wyłącz].

  Regulacja ustawienia Audio Rec Level [Poziom nagrywanego dźwięku]

  • Wyreguluj ustawienie Audio Rec Level [Poziom nagrywanego dźwięku].
   1. Na aparacie naciśnij przycisk MENU.
   2. Wybierz opcję Camera Settings [Ustawienia aparatu].
   3. Wybierz opcję Audio Record Level [Poziom nagrywanego dźwięku].
   4. Wybierz preferowane ustawienie.
  • Użyj zewnętrznego mikrofonu (sprzedawany osobno).