Identyfikator artykułu : 00134787 / Ostatnia modyfikacja : 20.11.2015

Jak mogę dodawać lub usuwać ikony na wyświetlaczu LCD w aparacie?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby wybrać ikony, które mają być widoczne na wyświetlaczu LCD:

 1. Naciśnij przycisk MENU na aparacie.
 2. Wybierz opcję Custom Settings
  (Ustawienia niestandardowe). Ikona Custom Settings
 3. Naciśnij przycisk DISP.

Aby usunąć lub ukryć ikony na wyświetlaczu LCD:

 1. Wybierz elementy, które nie mają być widoczne na wyświetlaczu LCD.
 2. Naciśnij środek pokrętła sterującego, aby usunąć zaznaczenie wybranego elementu.
 3. Powtarzaj kroki 4 i 5, dopóki nie usuniesz zaznaczenia wszystkich niechcianych elementów.
  UWAGA: Co najmniej jeden element musi pozostać zaznaczony, aby można było zapisać ustawienia i wyjść z menu.
 4. Naciśnij przycisk MENU.

Aby dodać ikony do wyświetlacza LCD:

 1. Wybierz elementy, które mają być widoczne na wyświetlaczu LCD.
 2. Naciśnij środek pokrętła sterującego, aby zaznaczyć wybrany element. 
 3. Powtarzaj kroki 4 i 5, dopóki nie zaznaczysz wszystkich pożądanych elementów.
  UWAGA: Co najmniej jeden element musi pozostać zaznaczony, aby można było zapisać ustawienia i wyjść z menu.
 4. Naciśnij przycisk MENU.