Identyfikator artykułu : 00134787 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Jak mogę dodawać lub usuwać ikony na wyświetlaczu LCD w aparacie?

  Aby wybrać ikony, które mają być widoczne na wyświetlaczu LCD:

  1. Naciśnij przycisk MENU na aparacie.
  2. Wybierz opcję Custom Settings
   (Ustawienia niestandardowe). Ikona Custom Settings
  3. Naciśnij przycisk DISP.

  Aby usunąć lub ukryć ikony na wyświetlaczu LCD:

  1. Wybierz elementy, które nie mają być widoczne na wyświetlaczu LCD.
  2. Naciśnij środek pokrętła sterującego, aby usunąć zaznaczenie wybranego elementu.
  3. Powtarzaj kroki 4 i 5, dopóki nie usuniesz zaznaczenia wszystkich niechcianych elementów.
   UWAGA: Co najmniej jeden element musi pozostać zaznaczony, aby można było zapisać ustawienia i wyjść z menu.
  4. Naciśnij przycisk MENU.

  Aby dodać ikony do wyświetlacza LCD:

  1. Wybierz elementy, które mają być widoczne na wyświetlaczu LCD.
  2. Naciśnij środek pokrętła sterującego, aby zaznaczyć wybrany element. 
  3. Powtarzaj kroki 4 i 5, dopóki nie zaznaczysz wszystkich pożądanych elementów.
   UWAGA: Co najmniej jeden element musi pozostać zaznaczony, aby można było zapisać ustawienia i wyjść z menu.
  4. Naciśnij przycisk MENU.