Identyfikator artykułu : 00078078 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

W czasie nagrywania filmu za pomocą obiektywu SELP18200 użyto funkcji zoom z silniczkiem, którego dźwięk można czasami usłyszeć w nagranym filmie.

    Ten model obiektywu spełnia wymagania dla obiektywów produkcji Sony. Jednak dźwięk pracy napędu może być wyraźny w zależności od kombinacji szybkości funkcji zoom ustawionej w aparacie i obiektywie.

    Głośność pracy napędu można zmniejszyć poprzez zwolnienie szybkości funkcji zoom. W razie potrzeby przesunąć przełącznik szybkości funkcji zoom do położenia L (niska).

    Przestawić przełącznik prędkości funkcji zoom w położenie L.


    Jeżeli aparat posiada stopkę akcesoriów, można w znacznym stopniu ograniczyć nagrywanie dźwięku pracy silniczka poprzez zastosowanie zewnętrznego mikrofonu.

    Przed zastosowaniem w praktyce zaleca się wykonanie nagrania testowego.