Identyfikator artykułu : 00060712 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021

W czasie odtwarzania nagranego filmu w kamerze słyszalny jest hałas

    W niektórych sytuacjach w czasie nagrywania filmu zarejestrowane mogą być dźwięki wydawane przez mechanizm zoomu, mechanizm ostrzenia obiektywu, wentylator lub naciskane przyciski kamery. Takie mechaniczne odgłosy najłatwiej wychwycić w przypadku nagrywania filmów w bardzo cichym otoczeniu. W większości sytuacji dźwięki pracy urządzenia są słabo słyszalne. Aby zapobiec rejestrowaniu niechcianych dźwięków, należy unikać szybkiego panoramowania lub przechylania i starać się trzymać kamerę na tyle stabilnie, na ile to możliwe. Jeśli urządzenie wyposażono w dźwignię zoomu, nie należy szybko przestawiać tej dźwigni, lecz lekko ją naciskać w celu zmiany ustawień zoomu.

    Niektóre kamery są wyposażone w wejście audio służące do podłączania mikrofonu zewnętrznego. Podłączenie mikrofonu zewnętrznego i umieszczenie go z dala od kamery może zapobiec rejestrowaniu odgłosów pracy mechanizmów urządzenia. Należy także unikać dotykania mikrofonu w czasie nagrywania filmów.

    Jeśli kamerę wyposażono w stopkę Multi Interface Shoe, można użyć mikrofonu zewnętrznego XLR, podłączając sprzedawany osobno adapter XLR (XLR-K1M).

    Ponadto w przypadku niektórych kamer w menu dostępna jest opcja Audio Record Off [Wyłącz nagrywanie dźwięku] lub Audio Rec Level [Poziom nagrywania dźwięku]. Jeśli funkcja ta jest dostępna w kamerze, można dla opcji Audio Rec [Nagrywanie dźwięku] wybrać ustawienie Off [Wył.], aby całkowicie wyłączyć nagrywanie dźwięku, lub wybrać minimalne ustawienie dla opcji Audio Rec Level [Poziom nagrywania dźwięku].

    UWAGA: Wejście audio i opcja regulacji ustawień poziomu nagrywania dźwięku lub wyłączania nagrywania dźwięku nie są dostępne w przypadku wszystkich kamer. Aby sprawdzić, czy funkcje te są dostępne, należy zapoznać się z danymi technicznymi w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.