Identyfikator artykułu : 00059266 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2017

Czy można zmieniać poziom rejestrowanego dźwięku podczas nagrywania filmu?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Poziom rejestrowanego dźwięku można zmieniać za pomocą opcji Audio Rec Level [Poziom rejestrowanego dźwięku] w menu Camera Settings [Ustawienia aparatu].