Identyfikator artykułu : 00100490 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2016Drukowanie

Dlaczego podczas odtwarzania filmu nie słychać dźwięku?

    Podczas wyświetlania filmu w aparacie za pomocą pilota Live-View lub urządzenia mobilnego dźwięk nie jest odtwarzany.

    Aby odtworzyć film z dźwiękiem, prześlij go z aparatu do innego urządzenia, np. urządzenia przenośnego lub komputera, i obejrzyj za jego pomocą.

    UWAGA: szczegółowe informacje o sposobie przesyłania filmów do urządzenia przenośnego lub komputera można znaleźć w instrukcji obsługi.