Identyfikator artykułu : 00079511 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

W czasie odtwarzania filmów słychać szum wiatru.

  WAŻNE: Jeżeli podczas czynności wykonywanych w celu usunięcia usterki wymagane będzie wprowadzenie informacji dotyczących konkretnego modelu urządzenia, należy odnieść się do instrukcji obsługi dostarczonej z tym urządzeniem.

  Szum wiatru jest rejestrowany, gdy powietrze przemieszcza się wokół mikrofonu kamery z dużą szybkością. Dźwięk ten można ograniczyć w jeden ze sposobów podanych poniżej.

  • Jeżeli kamera jest wyposażona w gniazdo mikrofonu zewnętrznego, należy z niego skorzystać.
  • Osłonić wbudowany mikrofon przed wiatrem, aby ograniczyć rejestrację szumu wiatru.
  • Jeżeli z kamerą lub mikrofonem zewnętrznym dostarczona została osłona (piankowa lub futrzana), należy ją założyć, co ograniczy rejestrację szumu wiatru. 

  Obraz   Obraz

  • Jeżeli osłona taka nie została dostarczona, można kupić osłonę innej firmy dopasowaną do modelu mikrofonu lub osłonę uniwersalną, którą można zastosować nawet do mikrofonu wbudowanego.

  Obraz

  • Jeżeli kamera posiada funkcję Wind Noise Reduction [Redukcja szumu wiatru], należy ją włączyć w sposób opisany poniżej:

  1. Na ekranie kamery wybrać pozycję MENU poprzez naciśnięcie ekranu LCD lub za pomocą przycisku selektora uniwersalnego.
  2. Wybrać opcję Camera/Mic [Aparat/mikrofon].
  3. Wybrać ikonę mikrofonu.
  4. Wybrać pozycję Wind Noise Reduct [Redukcja szumu wiatru].
  5. Wybrać opcjęOn [Wł.].