Identyfikator artykułu : 00135791 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

Sygnał dźwiękowy rozpoczęcia/zakończenia słychać przy nagrywaniu filmów na kilku aparatach jednocześnie.

    Ze względu na specyfikę technologię radiową Wi-Fi, podczas nagrywania filmu na kilku aparatach jednocześnie, występuje małe opóźnienie czasu rozpoczęcia/zakończenia aparatów wobec siebie. Dlatego sygnał dźwiękowy rozpoczęcia/zakończenia nagrywania może zostać zarejestrowany przez inne aparaty.

    Sygnał dźwiękowy rozpoczęcia/zakończenia nie będzie zarejestrowany, jeśli sygnał dźwiękowy aparatu jest wyłączony (OFF). Informacje o włączaniu/wyłączaniu sygnału dźwiękowego rozpoczęcia/zakończenia nagrywania znajdziesz w instrukcji obsługi aparatu.