Identyfikator artykułu : 00077333 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2017

Nagrywanie zostało nieoczekiwanie zatrzymane

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Do automatycznego zatrzymania nagrywania dochodzi w poniższych przypadkach.

1. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, nagrywanie zostanie automatycznie przerwane, a zasilanie zostanie wyłączone.

2. Po zapełnieniu pamięci nagrywanie zostaje automatycznie przerwane.

3. W przypadku wystąpienia błędu przegrzania, na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy Jeśli wzrośnie temperatura wewnątrz kamery, na ekranie LCD pojawia się następująca informacja o błędzie, a kamera automatycznie przerywa nagrywanie. W razie dalszego utrzymywania się wysokiej temperatury kamera automatycznie się wyłącza.


W przypadku serii HDRAZ:
Na ekranie pilota Live-View widać „10-01” oraz ikonę rosnącej temperatury.

W przypadku innych modeli:
Na wyświetlaczu pojawia się „HEAT” lub Image.

UWAGA: Gdy temperatura w aparacie wzrasta przy ciągłym nagrywaniu, obwód zabezpieczający automatycznie wyłącza zasilanie.
Jeśli w wyniku przegrzania aparat się wyłączy, należy go pozostawić do ochłodzenia. Może to trwać kilka lub kilkadziesiąt minut, w zależności od temperatury otoczenia.

Aby wydłużyć czas nagrywania, należy: 

  • Wyłączać aparat, gdy nie jest używany.
  • Unikać wystawienia na działanie bezpośredniego światła słonecznego.

4. Po przekroczeniu limitu maksymalnej długości ciągłego nagrania nagrywanie zostaje automatycznie przerwane.

UWAGA:Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi około 13 godzin (w trybie SSLOW [Bardzo wolno] ok. 3 godzin).