Identyfikator artykułu : 00077333 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2017Drukowanie

Nagrywanie zostało nieoczekiwanie zatrzymane

  Do automatycznego zatrzymania nagrywania dochodzi w poniższych przypadkach.

  1. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, nagrywanie zostanie automatycznie przerwane, a zasilanie zostanie wyłączone.

  2. Po zapełnieniu pamięci nagrywanie zostaje automatycznie przerwane.

  3. W przypadku wystąpienia błędu przegrzania, na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy Jeśli wzrośnie temperatura wewnątrz kamery, na ekranie LCD pojawia się następująca informacja o błędzie, a kamera automatycznie przerywa nagrywanie. W razie dalszego utrzymywania się wysokiej temperatury kamera automatycznie się wyłącza.


  W przypadku serii HDRAZ:
  Na ekranie pilota Live-View widać „10-01” oraz ikonę rosnącej temperatury.

  W przypadku innych modeli:
  Na wyświetlaczu pojawia się „HEAT” lub Image.

  UWAGA: Gdy temperatura w aparacie wzrasta przy ciągłym nagrywaniu, obwód zabezpieczający automatycznie wyłącza zasilanie.
  Jeśli w wyniku przegrzania aparat się wyłączy, należy go pozostawić do ochłodzenia. Może to trwać kilka lub kilkadziesiąt minut, w zależności od temperatury otoczenia.

  Aby wydłużyć czas nagrywania, należy: 

  • Wyłączać aparat, gdy nie jest używany.
  • Unikać wystawienia na działanie bezpośredniego światła słonecznego.

  4. Po przekroczeniu limitu maksymalnej długości ciągłego nagrania nagrywanie zostaje automatycznie przerwane.

  UWAGA:Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi około 13 godzin (w trybie SSLOW [Bardzo wolno] ok. 3 godzin).