Identyfikator artykułu : 00120355 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Wyświetla się komunikat "Installation is cancelled because network connection is disconnected"(Instalowanie nie powiodło się, ponieważ połączenie z siecią zostało przerwane) i nie można zainstalować oprogramowania PlayMemories Home

    Instalacja oprogramowania PlayMemories Home nie powiedzie się, jeśli w jej czasie połączenie z Internetem zostanie przerwane lub jeśli przed rozpoczęciem instalacji aparat nie został podłączony do Internetu. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać niżej opisane czynności.

    UWAGA: Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, po ukończeniu każdego z nich należy sprawdzić stan instalacji.

    1. Jeżeli komputer podłączony jest do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi, instalowanie oprogramowania PlayMemories Home może nie powieść się, gdy połączenie sieciowe zostanie przerwane z powodu słabego sygnału. Zalecamy użycie przewodu sieci LAN zamiast stałego połączenia.
    2. Jeżeli pojawia się komunikat Installation cancelled because communication with the network was lost. (Instalacja została przerwana z powodu utraty połączenia z siecią). Sprawdź połączenie z siecią (0101-1007-4032); na czas instalacji programu PlayMemories Home wyłącz oprogramowanie antywirusowe.