Identyfikator artykułu : 00139986 / Ostatnia modyfikacja : 26.10.2021

Czy można regulować poziom nagrywania dźwięku z mikrofonu zgodnego ze stopką akcesoriów Multi Interface?

    Kiedy używany jest mikrofon zgodny ze stopką akcesoriów Multi Interface, nie można regulować poziomu nagrywania dźwięku w kamerze. Ustawienia Poziom nagryw.audio można użyć tylko wówczas, gdy nagrywanie odbywa się przez wewnętrzny mikrofon lub zewnętrzny mikrofon podłączony do gniazda mikrofonowego kamery.

    Używając mikrofonu współpracującego z adapterem XLR (XLR-K1M, XLR-K2M itp.) lub mikrofonu do stopki Multi Interface z funkcją regulacji głośności, poziom nagrywania należy regulować za pomocą funkcji regulacji głośności na adapterze XLR lub zewnętrznym mikrofonie.