Identyfikator artykułu : 00121925 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Po zaktualizowaniu listy usług ikona ekranu głównego jest wyświetlana na szaro.

  Jeśli ikony nie są wyświetlane lub są szare, to znaczy, że odtwarzacz Blu-ray może błędnie pobierać dane ikon z serwera. Pobieranie danych jest uzależnione od Twojego połączenia z siecią

  Wykonaj następujące kroki:

  1. Jeśli odzyskanie danych przez połączenie Wi-Fi nie powiedzie się, spróbuj ponownie za pomocą kablowego połączenia sieciowego LAN Ethernet.
  2. Odśwież ekran główny:
   1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz Update service list (Zaktualizuj listę usług).