Identyfikator artykułu : 00121925 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2019

Po zaktualizowaniu listy usług ikona ekranu głównego jest wyświetlana na szaro.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli ikony nie są wyświetlane lub są szare, to znaczy, że odtwarzacz Blu-ray może błędnie pobierać dane ikon z serwera. Pobieranie danych jest uzależnione od Twojego połączenia z siecią

Wykonaj następujące kroki:

  1. Jeśli odzyskanie danych przez połączenie Wi-Fi nie powiedzie się, spróbuj ponownie za pomocą kablowego połączenia sieciowego LAN Ethernet.
  2. Odśwież ekran główny:
    1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
    2. Wybierz Update service list (Zaktualizuj listę usług).