Identyfikator artykułu : 00159073 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak usługi sieciowej

  Aby odświeżyć listę usług sieciowych, wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli lista usług sieciowych nie była nigdy aktualizowana
   1. Podłącz odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu.
   2. W obszarze Featured Apps (Prezentowane aplikacje) menu głównego naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
   3. Rozpocznie się aktualizacja listy usług sieciowych.
  • Jeśli lista usług sieciowych była aktualizowana
   1. Otwórz dowolną aplikację i naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz opcję Update List Services (Zaktualizuj listę usług) lub Update List (Zaktualizuj listę).

  W przypadku modelu odtwarzacza Blu-ray Disc z 2015 r.: jeśli po podłączeniu odtwarzacza do sieci nie ma aplikacji, odśwież je, wykonując następujące czynności:

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. W menu HOME wybierz opcję All Apps (Wszystkie aplikacje).
  3. W kategorii All Apps (Wszystkie aplikacje) wybierz opcję Others (Inne).
  4. W kategorii Others (Inne) wybierz opcję Activate Enhanced Features (Aktywuj ulepszone funkcje).

   UWAGA: Odtwarzacz Blu-ray Disc odświeży zawartość internetową. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie, gdy zawartość będzie gotowa.