Identyfikator artykułu : 00158366 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Brak ikony Video Unlimited na ekranie głównym odtwarzacza Blu-ray Disc

    Obecnie Video Unlimited nosi nazwę PlayStation Video. Jednak zawartość dostępna w ramach usługi pozostaje niezmieniona.