Identyfikator artykułu : 00121912 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Ekran odtwarzacza płyt Blu-ray staje się czarny, kiedy chcę odtworzyć film z YouTube.

    Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zresetować odtwarzacz płyt Blu-ray jak poniżej.

    1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
    2. Wybierz Setup (Konfiguracja) i naciśnij przycisk Enter.
    3. Wybierz Resetting (Resetowanie) i naciśnij przycisk Enter.
    4. Wybierz Initialise Personal Information (Włącz dane osobowe) i naciśnij przycisk Enter.