Identyfikator artykułu : 00121912 / Ostatnia modyfikacja : 14.08.2016

Ekran odtwarzacza płyt Blu-ray staje się czarny, kiedy chcę odtworzyć film z YouTube.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zresetować odtwarzacz płyt Blu-ray jak poniżej.

  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz Setup (Konfiguracja) i naciśnij przycisk Enter.
  3. Wybierz Resetting (Resetowanie) i naciśnij przycisk Enter.
  4. Wybierz Initialise Personal Information (Włącz dane osobowe) i naciśnij przycisk Enter.