Identyfikator artykułu : 00085257 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Tacka odtwarzacza Blu-ray nie otwiera się lub nie wysuwa włożonej płyty.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przed rozpoczęciem

  • Tackę można odtworzyć lub wysunąć tylko przy włączonym odtwarzaczu Blu-ray™. Jeśli urządzenie jest wyłączone, przycisk OPEN/CLOSE nie działa.
  • Tacka nie otworzy się także w czasie wczytywania płyty. Jest to normalne zjawisko.
    

  Wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania.

  1. Naciśnij przycisk POWER i trzymaj go przez dziesięć sekund, aż do wyłączenia odtwarzacza.
  2. Kiedy odtwarzacz Blu-ray wyłączy się, ponownie naciśnij przycisk POWER, aby włączyć zasilanie.
  3. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE z przodu odtwarzacza Blu-ray, aby otworzyć tackę na płytę.

   

  Wysuń tackę na płytę

  Jeśli tacka na płytę nadal się nie otwiera lub płyta jest zacięta wewnątrz, wykonaj poniższe czynności, aby wymusić wysunięcie tacki.

  1. Wyłącz odtwarzacz Blu-ray Disc™.
  2. Włącz odtwarzacz Blu-ray.
  3. Gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się komunikat POWER ON, naciśnij przycisk STOP z przodu odtwarzacza.
   • Używaj tylko przycisku STOP z przodu odtwarzacza Blu-ray. Czynności tej nie można wykonać przy użyciu pilota.
   • Powinno nastąpić wysunięcie tacki na płytę i wyłączenie odtwarzacza Blu-ray. Jeśli tak się nie stanie, powtórz powyższe czynności.
   • Podczas wykonywania trzeciej czynności może być konieczne dwu- lub trzykrotne naciśnięcie przycisku STOP.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności problem pozostanie nierozwiązany, może być konieczna naprawa w serwisie.