Identyfikator artykułu : 00085257 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Szuflada odtwarzacza Blu-ray się nie otwiera ani nie wysuwa włożonej płyty.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 Ten problem może wystąpić, jeśli płyta jest uszkodzona lub nie została poprawnie włożona do odtwarzacza Blu-ray. Aby otworzyć szufladę napędu i wysunąć płytę, należy wykonać poniższe czynności.

   1. Wyłączyć odtwarzacz Blu-ray.
   2. Odłączyć przewód zasilający.
   3. Pozostawić odtwarzacz bez zasilania przez 30 sekund.
   4. Naciskając i przytrzymując przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] znajdujący się z przodu lub w górnej części obudowy odtwarzacza, ponownie podłączyć przewód zasilający.
Przycisk otwierania/zamykania

UWAGA: W przypadku niektórych systemów kina domowego Blu-ray należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] oraz PLAY [Odtwórz], a następnie ponownie podłączyć przewód zasilający. Wykonanie tej czynności może wymagać pomocy drugiej osoby.

   5. Po ponownym podłączeniu przewodu zasilającego przytrzymywać przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij] do momentu wysunięcia się szuflady.
   6. Wyjąć płytę i zwolnić przycisk OPEN/CLOSE [Otwórz/Zamknij].
   7. Po wyjęciu płyty odłączyć przewód zasilający odtwarzacza, po czym ponownie go podłączyć.

Jeśli problem nie ustąpi, urządzenie może wymagać naprawy.