Identyfikator artykułu : 00122998 / Ostatnia modyfikacja : 24.03.2019Drukowanie

Materiały na nośniku pamięci USB zostały uszkodzone po jego odłączeniu podczas czytania danych przez telewizor

    Prosimy nie odłączać urządzenia USB od telewizora podczas odczytywania przez niego dowolnej zawartości. W przeciwnym razie pliki na nośniku USB mogą zostać uszkodzone.

    Aby upewnić się, że urządzenie wciąż działa, a pliki są bezpieczne, należy zawsze sprawdzać, czy dioda dostępu na nośniku USB nie świeci się lub nie miga przed odłączeniem urządzenia od telewizora.