Identyfikator artykułu : 00156298 / Ostatnia modyfikacja : 29.05.2022Drukowanie

Komputer z systemem Windows lub inne urządzenie nie rozpoznaje dysku twardego USB lub nośnika USB używanych z telewizorem Sony z platformą Android TV.

  Po zarejestrowaniu nośnika USB lub dysku twardego przez telewizor Sony z platformą Android TV będzie można korzystać z niego wyłącznie w połączeniu z telewizorem.
  Aby móc używać urządzenia pamięci masowej USB z innymi urządzeniami, trzeba je sformatować. Robi się to w opisany poniżej sposób.

  Nośnik USB lub dysk twardy, który został sformatowany jako urządzenie pamięci masowej telewizora Sony z platformą Android TV:

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Przed rozpoczęciem formatowania utwórz kopię zapasową danych.

  1. Utwórz kopię zapasową aplikacji

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Storage & reset (Zapisywanie i resetowanie) w kategorii TV.
   4. Wybierz podłączony nośnik USB lub dysk twardy USB z menu Device storage (Urządzenie pamięci masowej).
   5. Wybierz opcję Erase & format (Wyczyść i sformatuj).
   6. Wybierz opcję Back up apps (Utwórz kopie zapasowe aplikacji).
   7. Wybierz aplikacje, których kopie zapasowe chcesz utworzyć.
   8. Wybierz opcję Internal storage (Pamięć wewnętrzna).
  2. Usuń dane z nośnika USB lub dysku twardego

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Storage & reset (Zapisywanie i resetowanie) w kategorii TV.
   4. Wybierz podłączony nośnik USB lub dysk twardy USB z menu Device storage (Urządzenie pamięci masowej).
   5. Wybierz opcję Erase & format (Wyczyść i sformatuj).
   6. Wybierz opcję Format (Formatuj).

  UWAGA: Nośnik USB lub dysk twardy zostanie sformatowany w formacie plików FAT32. Aby zapewnić obsługę plików o rozmiarze ponad 4 GB, sformatuj nośnik USB lub dysk w formacie plików NTFS albo exFAT na komputerze z systemem Windows.

  Dysk twardy USB przypisany do telewizora na potrzeby nagrywania filmów:

  OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania tych czynności istnieje ryzyko utraty danych. Gdy po anulowaniu przypisania dysku twardego USB zostanie on przypisany ponownie, cała nagrana zawartość zostanie usunięta. Wszystkie zapisane dane zostaną usunięte również podczas formatowania.

  1. Anuluj przypisanie dysku twardego USB na potrzeby nagrywania filmów.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Recording device setup (Konfiguracja urządzenia do nagrywania) w kategorii Network & Accessories (Sieć i akcesoria).
   4. Wybierz opcję HDD deregistration (Anulowanie przypisania dysku twardego).
   5. Wybierz podłączony dysk twardy USB.
   6. Wybierz opcję Yes (Tak).
   7. Ponownie wybierz opcję Yes (Tak), gdy pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie.
  2. Przypisz dysk twardy jako urządzenie pamięci masowej telewizora Sony z platformą Android TV

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Nie wybieraj opcji „Move now” (Przenieś teraz). W przypadku wybrania opcji „Move now” (Przenieś teraz) zawartość przechowywana w pamięci wewnętrznej telewizora zostanie przeniesiona na dysk twardy USB, a w telewizorze zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Storage & reset (Zapisywanie i resetowanie) w kategorii TV
   4. Wybierz podłączony dysk twardy USB z menu Removable storage (Wymienna pamięć masowa).
   5. Wybierz opcję Format as device storage (Sformatuj jako urządzenie pamięci masowej).
   6. Wybierz opcję Format (Formatuj).
   7. Wybierz opcję OK.
   8. Wybierz opcję Move later (Przenieś później).
  3. Usuń dane z nośnika USB lub dysku twardego

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Storage & reset (Zapisywanie i resetowanie) w kategorii TV. 
   4. Wybierz podłączony dysk twardy USB z menu Device storage (Urządzenie pamięci masowej).
   5. Wybierz opcję Erase & format (Wyczyść i sformatuj).
   6. Wybierz opcję Format (Formatuj).

  UWAGA: Nośnik USB lub dysk twardy USB zostanie sformatowany w formacie plików FAT32. Aby zapewnić obsługę plików o rozmiarze ponad 4 GB, sformatuj nośnik USB lub dysk w formacie plików NTFS albo exFAT na komputerze z systemem Windows.