Identyfikator artykułu : 00277200 / Ostatnia modyfikacja : 26.04.2022Drukowanie

Aplikacja do czatu wideo nie rozpoznaje kamery USB podłączonej do telewizora z platformą Google TV

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Może się zdarzyć, że aplikacja do czatu wideo nie rozpozna kamery USB podłączonej do telewizora. Wypróbuj wówczas następujące rozwiązania i sprawdź, czy rozwiąże to problem.

  Uruchom ponownie telewizor

  Uruchom ponownie telewizor i sprawdź, czy rozwiąże to problem. Ponowne uruchomienie telewizora należy do najprostszych sposobów usuwania większości błędów.

  Wymuś zatrzymanie aplikacji

  Wykonaj poniższe czynności, aby wymusić zatrzymanie aplikacji, która sprawia problemy:

  1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Aplikacje.
  4. Wybierz opcję Wyświetl wszystkie aplikacje.
  5. Wybierz aplikację.
  6. Wybierz opcje Wymuś zatrzymanie i OK.