Identyfikator artykułu : 00119007 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2015Drukowanie

Czy mogę obejrzeć zapisane w smartfonie dane grania na innym smartfonie?

  Za pomocą konta w usłudze PlayStation Network™ możesz zapisywać dane grania w jednym smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym, i je oglądać na innym smartfonie. Aby oglądać swoje dane grania na innym urządzeniu, wykonaj czynności podanej niżej.

  1. Zainstaluj aplikację Smart Tennis Sensor na swoim smartfonie.
  2. Gdy podczas pierwszej konfiguracji zobaczysz monit o zarejestrowanie identyfikatora logowania (Sign in ID), zaloguj się przy użyciu tych samych co w urządzeniu głównym danych swojego konta w usłudze PlayStation Network (zwaną wcześniej Sony Entertainment Network (SEN)).

   UWAGI:

   • Podczas logowania się do konta w usłudze PlayStation Network dla wielu urządzeń mobilnych, dane grania między urządzeniami zostaną zsynchronizowane.
   • Nawet jeżeli film nagrany za pomocą funkcji Live Mode Video zostanie skopiowany do innego urządzenia, dane grania zapisane w urządzeniu głównym nie zostaną skopiowane.
   • Nie ma możliwości oglądania filmów nagranych za pomocą funkcji Live Mode Video na innym smartfonie.