Identyfikator artykułu : 00118786 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Jak opublikować na Facebooku dane grania zarejestrowane przy użyciu czujnika tenisowego?

  Aby opublikować swoje dane grania na Facebooku, wykonaj czynności podanej niżej.

  1. Na ekranie głównym aplikacji Smart Tennis Sensor naciśnij i przytrzymaj kafelek dnia, z którego dane chcesz udostępnić.

   UWAGA: Zostanie wyświetlone menu.

  2. W menu wybierz opcję Share (Udostępnij).
  3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.