Identyfikator artykułu : 00118786 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Jak opublikować na Facebooku dane grania zarejestrowane przy użyciu czujnika tenisowego?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby opublikować swoje dane grania na Facebooku, wykonaj czynności podanej niżej.

  1. Na ekranie głównym aplikacji Smart Tennis Sensor naciśnij i przytrzymaj kafelek dnia, z którego dane chcesz udostępnić.

    UWAGA: Zostanie wyświetlone menu.

  2. W menu wybierz opcję Share (Udostępnij).
  3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.