Identyfikator artykułu : 00118688 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Jak przenieść dane grania z aplikacji Smart Tennis Sensor na moim obecnym urządzeniu mobilnym do nowego urządzenia?

  Aby przenieść dane grania z aplikacji Smart Tennis Sensor na obecnym urządzeniu do innego urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Na obecnym urządzeniu komórkowym uruchom aplikację Smart Tennis Sensor.
  2. Na ekranie głównym w prawym górnym rogu dotknij ikony menu.
  3. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  4. Wybierz opcję Server Sync. Zostanie wyświetlony komunikat "Data will be refreshed and backed up. Continue?" (Dane zostaną odświeżone i zarchiwizowane. Kontynuować?).
  5. Kliknij przycisk Yes (Tak). Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wykonanie synchronizacji z serwerem.
  6. Na nowym urządzeniu komórkowym zainstaluj aplikację Smart Tennis Sensor.
  7. Gdy podczas pierwszej konfiguracji zobaczysz monit o zarejestrowanie identyfikatora logowania (Sign in ID), zaloguj się przy użyciu danych swojego konta w usłudze PlayStation Network (zwaną wcześniej Sony Entertainment Network [SEN]), takich samych jak na poprzednim urządzeniu. Łączność z serwerem zostanie nawiązana automatycznie i dane grania oraz profil pojawią się na nowym urządzeniu.

  UWAGA: Funkcja Server Sync tworzy kopie zapasowe wyłącznie danych grania. Filmy nagrane przy użyciu funkcji Live Mode Video nie zostaną zapisane na nowym urządzeniu mobilnym.