Identyfikator artykułu : 00118752 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Czy można usunąć dotychczasowe dane grania z aplikacji Smart Tennis Sensor?

    Tak. Z aplikacji Smart Tennis Sensor można usunąć stare dane grania.

    Dane grania są zapisywane według dat i można je usuwać dla wybranych dni w sposób opisany poniżej.

    1. Naciśnij i przytrzymaj kafelek dnia, z którego dane grania chcesz usunąć.
    2. Naciśnij przycisk Delete (Usuń).