Identyfikator artykułu : 00118748 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Czy można odzyskać dane grania po odinstalowaniu aplikacji Smart Tennis Sensor?

    Dane grania można odzyskać tylko w przypadku, gdy aplikacja Smart Tennis Sensor zostanie ponownie zainstalowana, a przed odinstalowaniem utworzono kopię zapasową tych danych za pomocą funkcji Server Sync dostępnej w tej aplikacji.

    Filmy nagrane przy użyciu funkcji Live Mode Video na urządzeniach z systemem iOS są usuwane z chwilą odinstalowania aplikacji, natomiast na urządzeniach z systemem Android pozostają po odinstalowaniu.

    UWAGA: Po ponownym zainstalowaniu aplikacji nie ma gwarancji, że odzyskane dane grania zostaną skojarzone z filmami zapisanymi w urządzeniu z systemem Android.