Identyfikator artykułu : 00118984 / Ostatnia modyfikacja : 30.06.2015

Jak zarejestrować czujnik Smart Tennis Sensor w urządzeniu z systemem Android/iOS?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Poniżej opisano kroki dotyczące REJESTRACJI czujnika Smart Tennis Sensor w urządzeniu z systemem Android/iOS.

Dla urządzeń z systemem Android:

Krok 1: Przygotuj czujnik Smart Tennis Sensor.

 1. Aby go włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIA przez 2 (dwie) sekundy.
 2. Czerwona lub niebieska dioda zacznie powoli migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth.

UWAGA: Nawet jeżeli niebieska dioda włączy się natychmiast po wciśnięciu przycisku, należy nadal przytrzymywać przycisk Bluetooth przez dłużej niż siedem sekund do momentu, kiedy niebieska dioda zacznie delikatnie migać.

Krok 2: Przygotuj urządzenie z systemem Android.

UWAGA: Kroki dotyczące WŁĄCZENIA funkcji Bluetooth mogą różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanego urządzenia.

 1. WYŁĄCZ urządzenie z systemem Android.
 2. WŁĄCZ urządzenie.
 3. Wybierz Ustawienia.

Ustaw przełącznik funkcji Bluetooth w pozycję ON, a następnie naciśnij ikonę Bluetooth.

Krok 3: Sparuj oba urządzenia za pomocą funkcji Bluetooth.

 1. Naciśnij Znajdź urządzenie. Zwykle ta opcja znajduje się na górze ekranu w ustawieniach Bluetooth. Ta informacja dotyczy kluczowych funkcji, które mogą znajdować się w innym miejscu w zależności od modelu urządzenia. Naciśnij przycisk Menu i wybierz Znajdź urządzenie.

  UWAGA: Sprawdź, czy czujnik [SSE-TN1...] znajduje się na liście Dostępnych urządzeń.

 2. Wybierz element z listy i sprawdź, czy status czujnika [SSE-TN1...] zmienił się na Połączono (Connected). Rozpocznie się parowanie.

  Po zakończeniu procedury, niebieska dioda czujnika Smart Tennis Sensor zamiga cztery razy.

 3. Wróć do ekranu GŁÓWNEGO poprzez naciśnięcie przycisku HOME i włącz aplikację Smart Tennis Sensor. Jeśli wyświetla się komunikat Połączono czujnik obok rysunku rakiety tenisowej, konfiguracja urządzenia została zakończona.

Dla urządzeń z systemem iOS:

Krok 1: Przygotuj czujnik.

 1. Włącz czujnik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez dwie sekundy.
 2. Czerwona lub niebieska dioda zacznie powoli migać. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth. Nawet jeżeli niebieska dioda włączy się natychmiast po wciśnięciu przycisku, należy nadal przytrzymywać przycisk Bluetooth przez dłużej niż siedem sekund. Niebieska dioda zacznie powoli migać.

UWAGA: Kluczowym elementem tej procedury jest naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Bluetooth, nawet jeżeli niebieska dioda się zaświeci.

Krok 2: Przygotuj urządzenie z systemem iOS.

 1. Wyłącz urządzenie z systemem iOS. Wyłącz zasilanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku blokowania ekranu urządzenia z systemem iOS.
 2. Włącz urządzenie z systemem iOS.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona.

Krok 3: Rozpocznij parowanie.

 1. Naciśnij Znajdź urządzenie. Zwykle ta opcja znajduje się na górze ekranu w ustawieniach Bluetooth. Ta informacja dotyczy kluczowych funkcji, które mogą znajdować się w innym miejscu w zależności od modelu urządzenia. Naciśnij przycisk Menu i wybierz Znajdź urządzenie.

  UWAGA: Sprawdź, czy czujnik [SSE-TN1...] znajduje się na liście Dostępnych urządzeń.

 2. Wybierz element z listy i sprawdź, czy status czujnika [SSE-TN1...] zmienił się na Połączono (Connected). Rozpocznie się parowanie.

  Po zakończeniu procedury, niebieska dioda czujnika Smart Tennis Sensor zamiga cztery razy.

 3. Wróć do ekranu GŁÓWNEGO poprzez naciśnięcie przycisku HOME i włącz aplikację Smart Tennis Sensor. Jeśli wyświetla się komunikat Połączono czujnik obok rysunku rakiety tenisowej, konfiguracja urządzenia została zakończona.