Identyfikator artykułu : 00118718 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Czy jednego czujnika może używać więcej niż jedna osoba?

    Nie. Dla jednego czujnika można zarejestrować tylko jedno konto.

    Jeżeli tego samego czujnika używa kilku graczy, ich dane grania się zmieszają. Ponieważ analiza byłaby wykonywana na tych zmieszanych danych, zalecamy, aby każda osoba używała osobnego czujnika, ponieważ tylko wtedy uda się prowadzić dokładny rejestr danych grania.